Varia 16

Omdat de Stoppelrit verplaatst is van 5 oktober naar 2 november zitten we weer met een "gat" in de kalender. Tijd dus voor wat varia.
 
[ a ]  Puntje of complex?
 
Hoezo Beltmanpuntje? Wat dacht U van een Beltmancomplex?  Piet Luksemburg stuurde bijgaande foto. Dit gebouw bevindt zich in Ulft op het terrein van de voormalige Emailleerfabriek aan de Oude IJssel; U kwam er langs in de recente Ronde door Vriesland!
Ik denk dat je ook een Beltmancomplex krijgt als je te veel bezig bent met het zoeken naar Beltmanpuntjes...
 
[ b ]  Of maken we er geen punt van?
 
Over Beltmanpuntjes gesproken, in het laatste stuk van de RdV 2019 kwam er eentje voor (al stelde ik toen voor om het een Vriespunt te noemen). Het zat bij punt x op nevenstaand kaartfragment (helemaal links onderaan, bij de rode pijl), en daardoor was de oplossing van het probleem dat werd veroorzaakt door de afpijling bij c de controlereeks X-X-W (hoofdroute 29-a-b-c-p-s-u-30, met opnamepunt p>s; primair zo kort mogelijk tegen pijlen in, en secundair zo kort mogelijk over rode weggedeelten).
 
Op het fragment hiernaast is dat puntje er niet meer, en daardoor ontstaat er een andere oplossing, die misschien wel zo leuk is. Probeert U het eens? De oplossing volgt verderop. (klik op de afbeelding voor een vergroting)
 
[ c ]  Aan of uit?
 
Deze borden kent U vast wel. Het zijn allemaal tijdelijke borden, duidelijk door aannemers vervaardigd en geplaatst.
Maar dit is geen tijdelijk bord, het ziet er behoorlijk definitief uit. Gelukkig staat er "navigatie", niet "navigator"...
 
[ d ]  Viaduct of kruising?
 
In de column over de Golfrit van dit jaar kwam op de kaart een ongelijkvloerse kruising voor die in wekelijkheid een viersprong was. Ik schreef toen (o.a.) het volgende:
"Omdat er bij a in wekelijkheid gewoon een viersprong ligt vraag ik me wel af of hier geen addertje onder het gras zit. Als je vanuit z bij a aankomt dan blijk je niet onder het op de kaart staande viaduct door te gaan (en daarmee onder de ingetekende lijn door); in plaats daarvan kruis je de weg waarop de lijn staat gelijkvloers, en overtreedt je eigenlijk de regel die zegt dat dat (althans in deze rit) niet is toegestaan. Ik weet wel dat hoogteverschillen bij kaartleesritten normaliter geen rol spelen, maar in dit geval heb ik toch enige twijfel. Wie voor alle zekerheid bij a keerde vond geen opvangcontrole, waaruit bleek dat dit niet de bedoeling was. Maar toch..."
 
Hierop kreeg ik een reactie van Dik Vervoort (wat komt die vaak in deze columns voor...), met de tekst "Alles komt terug. Kijk eens naar de uitspraak 'ongelijkvloerse kruising' van 20 (!) jaar geleden".
 
Wat blijkt? De reglementscommissie heeft op 1 augustus 1999 de volgende uitspraak gedaan (als reactie op een vraag van ene Dik Vervoort, naar aanleiding van een soortgelijke situatie in de Pijlenrit van dat jaar):
 
Artikel 5.j van het TRK zegt: 
"Indien kaartsituatie en terreinsituatie in het horizontale vlak wel overeenkomen, doch in het verticale vlak niet, dan is er sprake van een op de kaart voorkomende situatie."
En als toelichting staat er o.a.:
"Men dient dus aan te nemen dat de werkelijke situatie met de kaartsituatie overeenkomt. De kaart geeft aan dat, als gevolg van het viaductteken, de 2 wegen zich op ongelijk niveau kruisen. Kaartleestechnisch kruisen de wegen elkaar dus NIET."
 
En daarmee wordt elke twijfel weggenomen. Uit alle richtingen kan en mag je alleen rechtdoor rijden, waarbij je geacht wordt de andere weg ongelijkvloers te kruisen. Waarvan akte!
 
Als dat niet zo was dan zou je in die situatie in de Golfrit trouwens misschien niet moeten keren, maar de lijn tegengesteld gaan berijden (meegaand kon niet vanwege een blokkeringsstreepje)!? En zo rol je van het ene probleem in het andere...
 

[ e ]  Toch over de landsgrens?
 
Zoals bekend is het in een kaartleesrit niet toegestaan de landsgrens te overschrijden. Dit is vastgelegd in artikel 3k van het TRK-1: 
 
"Pontveren, voetbruggen (Vbr), fietspaden, (voet)paden, kaartwegen in ontwerp of aanleg (kenbaar aan een gestippelde bermlijnen) en kaartwegen die de landgrens overschrijden (zie legenda) mogen niet in de route- c.q. herconstructie worden opgenomen."
 
Ten overvloede staat in artikel 4c van het bij velen minder bekende URK (Uitzetters Reglement Kaartlezen): 
"Voorkomen dient te worden dat deelnemers 'van de kaart afrijden' of de landsgrens overschrijden."
 
Omdat uitzetters een inventief volkje vormen komt het geregeld voor dat we toch zo'n grens dreigen te overschrijden, al zorgt de uitzetter er dan wel voor (bijvoorbeeld met een keercontrole, à raison van 30 strafpunten) dat dit in werkelijkheid niet gebeurt. Uiteraard is de kans op overschrijden van de landsgrens het grootst in kaartleestrajecten die vlak bij de grens worden verreden, zoals in de Brabant-Grensrit (de naam zegt het al!) of andere ritten in Brabant of Limburg. Maar uitzetters schromen er niet voor om ergens ver van het buitenland een landsgrens op de kaart te tekenen, waarbij ze - om het echt te laten lijken - het zo ontstane "buitenland" ook nog een naam geven. Een leuk voorbeeld hiervan was enkele jaren geleden te vinden in de Golfrit, waar de uitzetter een landsgrens had getekend rondom het pretpark "Toverland". Echte landen waarvan de naam eindigt op "land" zijn (zo uit mijn hoofd) Enge-, Schot-, (Noord-)Ier-, Duits-, (Wit-)Rus-, Est-, Let-, Fin-, IJs-, Grieken- en Zwitserland (en niet te vergeten Nederland), en buiten Europa nog  Nieuw-Zee- en Thailand; daar zullen we niet snel in de buurt komen. Maar wat dacht U van Baarle-Hertog (zie de column over de BGR van 2018)?
 
Maar wat lezen we nu in de aankondiging van de komende Ster van Valkenburg? Let op: 
"Er moet wel rekening gehouden worden dat een gedeelte van de route over Belgisch grondgebied loopt". 
Interessant! Hoe kan dat? Even navragen bij de organisatie: "is er misschien een traject dat geheel in België wordt verreden? (want dan hoef je de grens niet over)" leverde het volgende antwoord op:
"In de bijgevoegde informatie die voor aanvang van de rit wordt gegeven staat dat er onbeperkt de landsgrens mag worden gepasseerd, dat hierop geen vallen zijn gemaakt."
Duidelijk. Lijkt me wel eens leuk, krijgen we toch weer eens een nieuw wedstrijdgebied. Maar denk er aan: paspoort of id-kaart meenemen (is verplicht in België)!
 
[ f ]  Oplossing
 
Tot slot de oplossing van het probleem hierboven, onder [b]; ik hergebruik de tekst uit de oorspronkelijke uitleg, maar dan aangepast aan de gewijzigde situatie.
 
De weg c-p is er niet meer; opnemen bij p>s. Bij c gedwongen rechtsaf naar d, waar we tegen onze zin op een rode weg uitkomen. We kunnen kiezen: linksaf of rechtsaf die rode weg op. Welke route gaat over het minste rood naar het opnamepunt p>s? Als we linksaf gaan, dan wordt de route naar het opnamepunt d-u-s-p-c-b-a-q-p, waarvan d-u rood is. En als we rechtsaf gaan, dan kunnen we keren via de lus d-e-g-h-e-d en terug via d-c ook naar b-a-q-p; hiervan is e-g rood, evenals d-e (vice versa). Zo'n keerlus is wel leuk, maar dat is toch meer rood dan via d-u. Die route (via d-u) heeft dus de voorkeur, en we rijden van d via u-s naar p. Aldaar is linksaf richting c niet mogelijk, zodat we rechtdoor moeten en via controle W bij a uitkomen. Nu willen we een keerlus maken om ook weer langs de W terug te gaan teneinde in de juiste richting bij p uit te komen. Misschien ligt het nu voor de hand om te keren via pijl 29 (met controle R), maar dan rijden we eerst een stukje van die pijl tegengesteld. Dat kan beter: van a via b-c opnieuw naar d, en nu wel keren via e-g-h-e (en dus langs controle X): liever rood dan tegengesteld! Hierna inderdaad terug langs de W, waarna de route bij p>s wordt voortgezet. Dus: W X (R) W.
 
U ziet het: zonder zo'n Beltmanpuntje is het ook leuk (of zelfs leuker?)! Nota bene: de (mogelijk onverwacht lange) oplossing van het tweede probleem op dit fragment, de afpijling bij s, verandert hier niet door; de juiste controlereeks is daar nog steeds V Y Z Z V W V Y Z Z (zie de oorspronkelijke uitleg).


Login

Inloggen voor NRF-functionarissen