Het was onvermijdelijk dat het bericht tot ons zou komen: Peter Vervoort, onze penningmeester, is overleden op dinsdag 31 juli j.l.
Peter is slechts 55 jaar mogen worden, veel te jong dus.
Hij was sinds 1987 lid van onze vereniging AC Gaef um Gaas.
Vanaf 1 september 1996 vervulde hij de functie van penningmeester. hetgeen hij voortreffelijk heeft gedaan.
Helaas moest hij wegens zijn ziekte sinds ongeveer een jaar op de bestuursvergaderingen verstek laten gaan.
De laatste keer dat we hem zagen op een bijeenkomst, was dit jaar op onze jaarvergadering, waar hij met verve zijn standpunten verdedigde.
Hij kwam altijd op voor de belangen van de leden en de vereniging AC Gaef um Gaas.
Precies 20 keer heeft hij in de Nacht van Venlo een traject kaartlezen uitgezet.
Diverse keren werd hij binnen de Nederlandse Rittensport Federatie kampioen bij het kaartlezen.
We zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem node gaan missen!
 
We wensen Irene, Rick en Vera en familie heel veel sterkte met de verwerking van dit enorme verlies.