Wij ontvingen het bericht, dat Joop de Jong, voorzitter van MAC Delfia eind jaren 70, op de leeftijd van 73 jaar is overleden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
U treft hierbij de advertentie aan (bron: Mensenlinq).