Turfschiprit 2019

Weer een jubileum: dit is column nummer 70 (telfouten voorbehouden)! Er zijn al meer columns verschenen dan er Turfschipritten zijn verreden, want dit was de 65e Turfschiprit. Deze rit was wéér uitgezet door Piet van Rijckevorsel, speelde zich wéér af in het gebied rond Etten-Leur en Oudenbosch, en had als systeem - net als vorig jaar - grensbenadering. Dus saai, of allemaal al bekend? Dat viel reuze mee,  want ten eerste liggen de leuke kaartleessituaties in dit gebied voor het oprapen, en ten tweede is deze uitzetter vindingrijk genoeg om steeds weer nieuwe vallen te bedenken. Aan de andere kant: volgend jaar weer eens ergens anders zouden de deelnemers (dit jaar 43 equipes!) ook wel op prijs stellen.
 
In de goed verzorgde uitleg (zoals altijd bij de Baronierijders) was bij wijze van nieuwtje de hoofdroute met rood aangegeven, wel zo handig bij het nakijken van de situaties. Mijns inziens zou er aan dit uitlegsysteem nog een kleinigheidje kunnen worden toegevoegd om alles nog duidelijker te maken: een klein dwarsstreepje over de weg op plaatsen waar een inrijverbod geldt of een afpijling staat, of waar de weg in werkelijkheid helemaal niet aanwezig is. Voor zo'n streepje is rood de aangewezen kleur, en dan is het misschien handiger om voor de hoofdroute een andere kleur te kiezen, zoals blauw of groen. In de uitlegfragmenten die nu volgen heb ik die rode streepjes toegevoegd, zoals meestal in deze columns.
 
Zowel in het eerste als in het tweede traject moest er met de klok mee worden grensbenaderd, dus in principe aanhoudend links. We beginnen met een "standaard-situatie"; het principe zou U dus bekend moeten voorkomen. De route op dit fragment (van A naar Z) is dus a-b-c-d-e-f-g-f-e-z. Aangekomen bij c blijkt de weg c-d niet te bestaan. Opnemen bij d>e, via c-f-e-d-c-b (dus via de "weg" c-d in de andere richting). Echter: de weg c-f verloopt naar k (h-f vervangen door h-k); nu is het nog steeds mogelijk om via e-d-c-b naar d>e te gaan, maar nu kan het opeens anders, en korter: aangekomen bij k linksaf naar f, en dan f-c-b-d ("terug via de oude weg"). Omdat de weg f-h er ook niet is kunnen we alleen maar rechtdoor om te keren via lusje g (controle 14) om daarna alsnog via f-e-d-c-b naar d>e te gaan: controle 13. Daarna rijden we de hoofdroute totdat die door controle 14 weer versperd wordt, maar dat levert verder geen problemen (of controles) op.
Ook in het volgende voorbeeld is sprake van een "déjà vu". Grappig dat toch veel deelnemers het fout deden. Ik verklap vast dat je controle K vijf maal moest hebben, en als U weet dat er deelnemers waren met 2, 3, 4, 5 en zelfs 7 keer de K, dan is het duidelijk dat dit type val nog altijd goed werkt.
De route loopt weer van A naar Z, dus a-b-c-d-e-f-d-c-g-h-k-g-c-b-z (let op de draairichting van de lusjes bij e en k). Bij c blijkt de weg naar d verboden in te rijden te zijn; het opnamepunt is d>e, te bereiken via s-f. Daarna is er geen weg van d naar e, waarna het nieuwe opnamepunt f>d wordt: langs de K en weer via s-f. Vanaf f kan de route "gewoon" worden gereden (tweede K), en wel tot h, waar er geen weg naar k blijkt te zijn. Opnamepunt is g>c, dus een keerlus zou handig zijn, en daarvoor komt in aanmerking f-e-d-f. Bij f naar e gaat ook niet (natuurlijk...), dus dan maar andersom: f-d-e-f (geen voorkennis meer). De weg d-e is er nog steeds niet, dus nu via de derde K en g-k-h naar g>c. Voor de verandering is er geen weg van g naar k, maar ook dit lusje kan andersom: g-h-k-g; ook h-k is er nog steeds niet, dus gedwongen via s-f en de vierde K naar c, om daar de route naar de uitgang (z) op te nemen. Dat zijn dus vier K's, waar is die vijfde dan, die ik U beloofd had? Die haal je als je door hebt dat het opnamepunt g>c nog steeds te bereiken is, en wel door na die vierde K te keren om rotonde t, en dan langs de K terug te gaan om via f-s naar g te gaan. Omdat het bij c nog steeds verboden is in te rijden aldaar gedwongen rechtdoor en via de vijfde K (daar is-ie) naar het nu onvermijdelijk nieuwe opnamepunt c>b en - enigszins dolgedraaid - verder naar z.
 
Wie deze columns al wat langer leest, die weet dat uitzetter Piet van Rijckevorsel er om bekend staat dat hij altijd wel een val van het type "verlegd opnamepunt" in zijn ritten stopt. Dat deze reputatie klopt bewees hij in deze editie van de Turfschiprit met de volgende situatie.
We willen alweer van A naar Z (het wordt een gewoonte...). Voordat we bij Z van een welverdiende rust (alsmede van de prima verzorgde lunch, dat mag ook wel eens worden gezegd) kunnen gaan genieten dient eerst nog "even" dit probleem te worden opgelost. Uit het uitleg-fragment rechts blijkt dat de route onder andere via de lusjes e en f loopt (had U die allebei gezien op de wedstrijdkaart?). Na controle B willen we dus bij b rechtdoor, op weg naar die lusjes, maar stuiten daarbij op keercontrole 26. Het opnamepunt d>e is gemakkelijk te bereiken via b-m-k-h-g-d (let op: niet opnemen bij c>d, want de weg k-c eindigt bij c op een doorgetrokken bermlijn). De weg h-g is er niet, en nu zijn de punten d, e en f niet meer via kaartwegen bereikbaar; het opnamepunt wordt nu dus h>k (van de route d-g-h-k-m-n-o-p-z). Tussen h en q staat controle A met de opdracht "1L", zodat we bij q linksaf slaan en toch nog bij g uitkomen. De punten d, e en f zijn nu weer wel bereikbaar, maar: het opnamepunt is inmiddels verschoven van d>e naar h>k, en dus willen we helemaal niet meer naar e en f! Wat we wel willen is bij g linksaf om direct bij h>k uit te komen. Bij g linksaf kan echter niet, dus moet er worden omgereden via g-d-c-b-m-n-o-q om bij h>k verder te kunnen gaan. De beloning: eerst controle C, en dan (vooral) controle D met opdracht "HK-NVH", en op naar de rust!
Als deelnemer moet je het maar durven: de controles 29 en 30 zijn allebei fout, evenals de 31 die je daarna eventueel zou willen aandoen. En de 32 was al fout vanwege die bermlijn. Dus de 29, de 30, de 31, en de 32: allemaal NIET noteren!
 
En na die rust was er dan nog zo'n traject van twee-en-een-half uur, dus tijd genoeg voor veel vallen! Ik laat er hier nog twee zien. Een simpele vraag (zie eerste kaartfragment): ziet U, grensbenaderend op weg van A naar Z, ergens een onderbreking van de route (fietspad, voetbrug, bermlijn, etc.)? Meteen maar het antwoord: er zijn twee zaken die je zou kunnen missen. Ten eerste de weg door de tekst "osdonk" (van de "d" tot de "k"), en ten tweede het over de weg lopende water ten zuiden van die zelfde "k". Op het tweede kaartfragment ziet U beide situaties uitvergroot.
  
Wat dat "water over de weg" betreft, door die donkerblauwe streep die het water voorstelt kan je hier niet zien of de zwarte bermlijnen onder dat blauw eigenlijk niet doorlopen. Ik zou dit toch een twijfelgeval willen noemen, mede vanwege de bepaling "kaarttekens onderbreken de weg niet". Maar dat is misschien persoonlijk...
 
Het tweede voorbeeld dat ik uit het uit het middagtraject wil laten zien is de allerlaatste situatie, vlak voor de finish. Na controle Y staat er tussen m en v een hek; opnemen bij v>n via m-p-q-r-p-m-k-o-n-u-v. Van q naar r gaat niet, dus gedwongen van q naar s. Het ligt voor de hand om vandaar alsnog naar r-p en verder te gaan (controle Y), maar dat is niet de kortste route; korter is bij s rechtdoor, via controle X naar k-o. Het is geen omweg-op-omweg, dus steeds een nieuwe omweg construeren! Wat de uitzetter niet controleerde was of je het lusje bij n wel in de juiste richting gebruikte: in dit geval moest het met de klok mee (om de route bij v>n op te nemen), en niet zoals meestal tegen de klok in. In beide gevallen kreeg je (op de terugweg naar o) controle Z, en daarmee werd de draairichting niet gecontroleerd, zodat je het gratis fout kon doen.
Ik weet het, ik heb ooit gezegd hier geen uitslagen of standen te zullen vermelden (die staan elders op deze site), maar ik kan het niet laten even de huidige tussenstand te laten zien. Natuurlijk, het is "geflatteerd" (zoals dat heet), maar het staat er toch maar... En dit blijft zo tot ten minste 25 mei!


Login

Inloggen voor NRF-functionarissen