Golfrit 2019

Het gaat hard, dit is alweer column nummer 80! 
 
We vallen maar weer eens met de deur in huis. In deze columns hebben we het al vaker gehad over situaties waarin je moet kiezen tussen twee of meer opties die allemaal (op enig moment) niet zijn toegestaan (keren, tegengesteld rijden, pijl of lijn kruisen, over rood rijden, noem maar op). Mijn standpunt is dat als zoiets in een rit voorkomt, dat dan ALTIJD in het Bijzonder Reglement van die rit vermeld moet worden wat je in zo'n geval moet doen. En het moet gezegd, organisaties geven tegenwoordig inderdaad vaak aan hoe er dan gehandeld moet worden.  Bijvoorbeeld: 
 
"C3. Tegengesteld rijden gaat voor gelijkvloers kruisen, d.w.z. dat indien tijdens het rijden slechts de keuze bestaat tussen het gelijkvloers kruisen en het tegengesteld rijden van de Ingetekende Lijn, of Pijl, men de Lijn, of Pijl, tegengesteld moet gaan berijden, echter over een zo kort mogelijke afstand."
 
Duidelijk, toch? Waarom begin ik hier dan (weer) over?  Dat is omdat dit voorbeeld ontleend is aan het Bijzonder Reglement van de vorig weekend verreden Golfrit. Als zo iets in het reglement staat, dan zal het in de betreffende rit wel voorkomen ook, want anders maak je het reglement nodeloos ingewikkeld.
 
Maar dan gebeurt er dit. We zijn op weg van pijl 7 naar pijl 8. Op de voet van pijl 8 staat keercontrole 8. Het opnamepunt ligt daar waar pijl 8 de witte weg kruist (net ten zuiden van controle 9), dus daar rijden we heen. En nu blijkt dat we aldaar niet rechtsaf kunnen: geen weg aanwezig. En daar heb je het: we moeten kiezen uit rechtdoor rijden of linksaf slaan; het eerste mag niet omdat we dan de pijl kruisen, en het tweede mag niet omdat we dan pijl 8 tegengesteld berijden.
 
Geen nood, in het reglement staat precies wat je dan moet doen (zie hierboven): tegengesteld rijden. Dat betekent dat we controle 9 aan moeten doen, daar keren (want een getalcontrole is altijd een keercontrole), en dan zowel linksaf als rechtsaf de witte weg mogen gaan berijden, om de route net voorbij de punt van de pijl op te nemen (hoe dat precies moet doet er nu niet toe). Maar wat was de uitleg van de uitzetter (en de organisatie): "kruisen en tegengesteld rijden mag allebei niet, en dus moet er worden gekeerd". Rara? Bij navraag bleek dit te zijn gebaseerd op deze bepaling:
 
"A8. Keren is uitsluitend toegestaan: 
• Indien noodgedwongen. 
• Indien daartoe opdracht wordt gegeven. 
• Bij een keercontrole (A- en B-klasse). 
• Indien reglementair geen andere mogelijkheid aanwezig is."
 
En dat laatste, geen andere reglementaire mogelijkheid aanwezig, dat zou hier dan van toepassing zijn. En dan krijg je dus de discussie of je nu moet keren volgens artikel A8, of tegengesteld gaan rijden volgens artikel C3 (dat is niet ABSOLUUT verboden, want het mag over zo kort mogelijke afstand). Voor beide redeneringen valt wat te zeggen, en daarom had dit naar mijn smaak ook duidelijk gereglementeerd moeten worden. En als je vindt dat het reglement dan te ingewikkeld wordt, dan zorg je eenvoudigweg ervoor dat zo'n situatie niet voorkomt. Aldus Uw columnist, die het deed zoals de uitzetter het bedoelde, maar het daar eigenlijk niet mee eens is. Rare jongens, die rittenrijders!
 
Dit alles doet niets af aan het feit dat deze Golfrit goed rijdbaar was, door een leuk gebied voerde, afwisselende vallen bevatte, en waarin (hoera) geen situaties voorkwamen met voetbruggen, fietspaden, landsgrenzen, of doorgetrokken bermlijnen. Heel moeilijk was het allemaal niet, maar er kwam toch een goed klassement uit (sprak de winnaar in de A-klasse), dus er viel weinig te klagen. En het ene slippertje waar het over het hoofd zien van één wegverlegging met 2 fouten werd gehonoreerd ("je kwam er een keer van de ene kant langs en ook een keer van de andere kant, dus je had twee kansen om het te onderkennen"), dat werd na enig getouwtrek toch maar gecorrigeerd: het werd uiteindelijk als één fout gerekend. Prima (uiteindelijk...).
 
We gaan over tot de leukere zaken en gaan eens kijken wat er voor bijzonders te melden is over de beide trajecten (met vrijwel gelijk reglement: niet kruisen en niet tegengesteld rijden, zoals hierboven al aangestipt).
 
In de volgende situatie was sprake van een val-in-de-val, of zelfs van een val-in-de-val-in-de-val. Zoals U ziet werd in dit traject (het tweede) het systeem Baril gebruikt: gebarricadeerde ingetekende lijn. Rijdend in de richting van de pijl moet barricade 6 omzeild worden door de ingetekende lijn te verlaten bij a en weer op te nemen bij b. De daartoe benodigde nevenroute is a-c-d-e-h-k-b (let op: d-e-h is korter dan d-g-h). Van belang is dat de ingetekende lijn niet tegengesteld in een nevenroute (of in een omweg) mag worden opgenomen. Bij e blijkt de weg e-h niet te bestaan, zodat de route (in dit geval de geconstrueerde nevenroute) bij h>s moet worden opgenomen. We moeten h dus benaderen vanuit g, en dus vanuit d (niet vanuit b, want v-s is tegengesteld). Punt d zouden we kunnen bereiken via e-p-n-m-c-d, maar er is een kortere route: e-p-n-p-e-d (met keren om de wegwijzer bij n). Dat is dus de basis-val. Maar nu komt de val-in-de-val: de weg e-p buigt aan het einde naar rechts en komt niet bij p uit, maar bij q (lichtblauwe lijn). Omdat we nog niet weten dat je ook niet van p naar h kan zouden we nu als volgt kunnen redeneren: we gaan niet bij p maar bij q rechtsaf naar n, keren om de Y-paal, en gaan op weg naar p-e-d, en dan zien we wel wat er bij p gebeurt. Maar als je dat eenmaal bedacht hebt moet je ook verzinnen dat er nu een veel kortere route naar d mogelijk is: bij q linksaf, en dan direct p-e-d ("terug via de oude weg"). En dat is dan de val-in-de-val; controle H is dus fout. Maar we zijn er nog niet: bij p kunnen we (zoals wel verwacht) inderdaad niet naar h, zodat we gedwongen rechtdoor gaan en via v-x-y-a-c alsnog d bereiken. Op d-g worden we gekeerd door controle 1, en nu moet de route worden opgenomen bij v>x (bij s>v kan niet zonder tegengesteld te rijden). Maar dat mag niet via d-e-p-v, omdat we voorkennis hebben van de wegverlegging tussen e en p (we hebben de nevenroute immers nog niet opgenomen). En dus, en dat is de val-in-de-val-in-de-val, moeten we naar v via d-c-m-n-p-v, en noteren nu dus wel controle H.

Wat die weg e-p betreft: hoe komt het toch dat zo veel wegen anders lopen dan op de kaart staat, terwijl meestal toch gebruik wordt gemaakt van redelijk recent kaartmateriaal? Tsja, we leven in het digitale tijdperk, en de uitzetters maken veelvuldig gebruik van het feit dat je met allerlei tekenprogramma's (van het eenvoudige Paint tot ingewikkelde tools als Adobe Illustrator, Affinity Designer of Inkscape) heel goed wegen kan "verleggen". Op het plaatje hiernaast ziet U wat er eigenlijk op de topo-kaart staat (stond).
En die wegwijzer bij n, zoals U ziet komt die op de originele kaart ook niet voor! Om plaats te maken voor die Y is wel het woord "Weg" weg (als U begrijpt wat ik bedoel), maar daarvan hebben we geen last.
 

Een regelmatig terugkerende "grap" van uitzetters is het tekenen van een pijl voorbij de finish (of de VTC), in de hoop dat die pijl over het hoofd wordt gezien. Er zijn uitzetters die dan een piepklein pijltje tekenen, soms zelfs met een uiterst klein pijlnummer, om de pijl maar zo min mogelijk te laten opvallen. In dit geval, aan het einde van traject 1, stond de pijl zeer duidelijk op de kaart, met het nummer in een felgele cirkel, zodat je hem eigenlijk niet kon missen. Toch waren er equipes die het presteerden deze pijl niet te zien; zij reden van pijl 18 direct naar VTC 1, en gingen dus bij de kerk in Grashoek (midden op  bijgaand kaartfragment) linksaf. Correct was natuurlijk rechtdoor, om na pijl 19 nog even controle S bij te schrijven. Maar ook hier was sprake van een val-in-de-val: als je na de S rechtsaf ging om via dezelfde weg terug te gaan naar de VTC (dus langs de "H" van "Houwenberg"), dan haalde je met controle B alsnog 30 strafpunten, want de kortste route naar de VTC gaat via Spiesberg en de oranje weg!

Nog een min-of-meer standaardval ziet U bij barricade 5 van traject 2. Het ontwijken van deze barricade lijkt simpel: de lijn verlaten bij a, en opnemen bij b, dus a-c-d-b. Maar de goede kijkers onder ons zien onmiddellijk (?) dat er bij a sprake is van een viaduct, en dat we daar de lijn dus niet kunnen verlaten. De laatste mogelijkheid voor de barricade om dat wel te doen is bij x, en dan gaat de route via y en z naar a, waar we de lijn ongelijkvloers kruisen (dat was toegestaan, in tegenstelling tot gelijkvloers kruisen) en verder als boven via c en d naar b gaan. We moeten dus niet alleen controle Y noteren, maar eerst ook controle K. 
Omdat er bij a in wekelijkheid gewoon een viersprong ligt vraag ik me wel af of hier geen addertje onder het gras zit. Als je vanuit z bij a aankomt dan blijk je niet onder het op de kaart staande viaduct door te gaan (en daarmee onder de ingetekende lijn door); in plaats daarvan kruis je de weg waarop de lijn staat gelijkvloers, en overtreedt je eigenlijk de regel die zegt dat dat (althans in deze rit) niet is toegestaan. Ik weet wel dat hoogteverschillen bij kaartleesritten normaliter geen rol spelen, maar in dit geval heb ik toch enige twijfel. Wie voor alle zekerheid bij a keerde vond geen opvangcontrole, waaruit bleek dat dit niet de bedoeling was. Maar toch...
 
Met deze woorden ("Maar toch...") eindigde de eerste versie van deze column, toen ik deze inleverde bij webredacteur GerRIT van Assen (met wie ik in deze rit overigens een gelegenheidsequipe vormde). Ik kreeg als reactie "Is dat alles?", hetgeen bij navraag werd toegelicht: hij vond dat de column aan de korte kant was, en nogal abrupt eindigde. Misschien had hij verwacht dat ik de winnaar(s) zou vermelden, maar zoals al eerder uitgelegd: de uitslag kunt U elders op deze site vinden, dus ik zou zeggen kijk daar maar even...
 
Dit was de eerste kampioenschapsrit van het naseizoen; de volgende rit is de Brabant-Grensrit, twee weken na deze Golfrit. Daarna een maandje niets, en dan in oktober de Ster van Valkenburg, begin november de Stoppelrit, en begin december de Finalerit. De Teamrit wordt dit jaar (voor zover ik weet) niet georganiseerd, jammer! U ziet het, af en toe zit er een maand tussen twee ritten, en die rittenloze periodes gaan we zo mogelijk weer opvullen met een aflevering uit de serie "Varia" en/of met een gastcolumn van John Terpstra. 
 
Slotopmerking: zowel op mijn Facebook-pagina als op die van de NRF wordt steeds naar deze columns verwezen. Sommigen van U (niet altijd dezelfden) nemen de moeite daar op de Like-knop te klikken. Ik zou het leuk vinden (liken) als U dat nu eens "massaal" zou doen. Ik ben benieuwd hoeveel likes dat gaat opleveren. Bij voorbaat dank!


Login

Inloggen voor NRF-functionarissen