Voor-praat

In het "woord vooraf" in de uitleg van traject 1 ging het onder andere over spookcontroles. Na het lezen daarvan bent u traject 2 misschien wel begonnen met het opsporen van dergelijke controles. Zag u controles die zo te zien buiten alle mogelijke routes stonden? En jawel, er stonden er een paar. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling… Het idee was u lekker te laten zoeken, maar dat ze er deze keer niet zouden zijn! Maar doordat enkele situaties uiteindelijk anders op de kaart stonden dan oorspronkelijk de bedoeling was bleken er toch enkele controles te zijn waar eigenlijk geen enkele goed- of foutroute langs kwam. Verderop in dit verhaal zal ik daar op terugkomen, als we daar in de buurt zijn. Mogelijk heeft u deze controles niet als zodanig onderkend; anderzijds is de enige controle die bedoeld een spookcontrole lijkt te zijn (maar dat allerminst is!), de controle Q, midden op de kaart, ver van alle grenzen (al zegt dat ook niet alles). Ook daar kom ik uiteraard straks op terug.

Voor deelnemers die er nog niet genoeg van hebben (en die zijn er!): traject 3 (het slottraject) is in de maak, en zal rond 1 augustus op deze site verschijnen.
Dit derde traject begint waar het tweede eindigde (bij VTC-2), en eindigt op dezelfde plaats waar het eerste traject begon, zodat de cirkel mooi rond is. We hebben dan heel wat mooie Twentse weggetjes bereden; dit blijft toch een van de fraaiste kaartleesgebieden. En nu u weet waar traject 3 zich afspeelt kunt u desgewenst vast gaan verkennen…

Maar nu weer snel terug naar traject 2. Hieronder treft u achtereenvolgens aan: de moederkaart, de uitslag, de tussenstand, de schraplijst, en - niet te vergeten - de uitleg.

Moederkaart

Uitslag
In onderstaande tabel kunt u zien hoe iedereen het er in het tweede traject vanaf heeft gebracht.
We feliciteren Sjef Huijbregts met zijn overwinning in dit traject (NUL fout)!

RdV2020 uitslag 

Tussenstand na twee trajecten

RdV2020 tussenstand 

Schraplijst

RdV2020 schraplijst 

Uitleg
Dan volgt nu de uitleg, in een aantal hapklare brokken. Ter wille van de overzichtelijkheid is in de nu volgende kaartfragmenten steeds gebruik gemaakt van een combinatie van de wedstrijdkaart en de werkelijkheid. Niet-kaartwegen zijn met een lichtblauwe lijn aangegeven. Wegverleggingen zijn met een - ook lichtblauwe - cirkel aangeduid. Verder is in de meeste plaatjes de grensbenadering (die de hoofdroute vormt) met een paarse lijn aangegeven.

[1] Even wennen --> A B A  B A A B B (1)

RdV2020 deel01Om even aan het systeem te wennen beginnen we in een min of meer geïsoleerd gebiedje waarin enerzijds slechts drie controles staan, en anderzijds maar liefst zeven afpijlingen. We gaan na de VTC tweede weg links en stuiten dan even verderop op de eerste afpijling. Gedwongen naar rechts langs controle A. Opnemen achter de afpijling via de weg die langs de "1" van "VTC 1" loopt. Op weg daarheen mogen we niet langs de "z" van "zijde" (weg afgepijld), maar daar kunnen we eenvoudig omheen. Dan tegen de hoofdroute in, om tot de ontdekking te komen dat we op de viersprong ten noorden van de VTC niet naar het westen mogen. Gedwongen rechtdoor dus, en vlak voor de VTC linksaf het bos in. Via een kronkelroute door de tweede "s" van "Vasserheide" en over de weg "Lädderken" (die we nog uit het vorige traject kennen, al noemde ik die weg toen per abuis "Ladderken") helemaal rechts buitenom naar het volgende opnamepunt, ten noorden van controle A. Op weg daarheen niet de grens kruisen als het niet nodig is, dus via controle B. Daarna nogmaals langs de A en we zijn weer op de hoofdroute (einde voorkennis). Nu hebben we wel last van de afpijling bij de "z" van "zijde": we moeten de route nu opnemen op de viersprong met de Y-paal en het kruis (we zijn toch niet in Limburg?), in oostelijke richting. Dat kan door een keerlusje te maken via de driehoek net ten zuiden van die Y-paal, netjes tegen de klok in. Dat blijkt niet te lukken door de volgende afpijling, zodat we weer een rondje buitenom maken (weer langs de B), om dezelfde driehoek andersom te proberen. Dat gaat ook niet, en nu willen we keren via een lus langs de "z" van "zijde" en dan een paar maal linksaf. Lukt ook al niet, dus nu proberen we een keerlus om controle A heen. Lukt gedeeltelijk (we noteren de A), maar komen dan weer uit op de viersprong bij controle 1. Dan proberen we de lus om controle A heen andersom maar komen dan weer bij de afpijling van het vorige probleem, en moeten dus weer langs controle A, en komen alweer bij controle 1 uit. Nu kunnen we nog het rondje helemaal buitenom andersom volgen (met controle B), om dan eindelijk het opnamepunt in de gewenste richting te bereiken. Bij het verder volgen van de hoofdroute krijgen we dan nog een keer, nu gratis, controle B. Overigens, alle eventuele pogingen om via controle 1 naar het opnamepunt te gaan zijn fout, omdat dan de grens onnodig wordt gekruist.


deel05


deel05

 


 

deel05


 

deel05


deel05


 

deel05


 

deel05


 

deel05


 

deel05


deel05


deel05