In de begeleidende tekst bij traject 2 kon u onder andere het volgende lezen: "Het traject eindigt bij VTC 2, en of dat ook de finish is, dat is op dit moment nog onbekend. Als het de uitzetter lukt om nog een derde traject te vervaardigen (om nog maar te zwijgen over de eindcontroleur, die ook weer overuren heeft gemaakt), dan volgt dat traject later in deze zomer nog."

Inmiddels is er witte rook: het derde traject is klaar, en ligt op u te wachten! Of dit goed of slecht nieuws is hangt er vanaf hoe u er tegenaan kijkt. Voor degenen die aangaven "nu al uit te kijken naar het derde traject" (ja die waren er echt!) is het goed nieuws, maar als u dacht er nu wel even vanaf te zijn, dan is het voor u misschien slecht nieuws: u moet weer aan de (kaartlees)bak!

Net als in traject 2 gaan we weer verder waar het vorige traject eindigde, nu dus bij VTC 2. En het derde traject eindigt bij VTC 3, en dat is dan de finish van de Ronde door Vriesland 2020.

De koplopers kunnen weer aan de slag om hun positie te verbeteren, dan wel te handhaven. Maar het zou ook zo maar kunnen dat iemand uit de subtop zich middels een eindsprint tussen (of boven?) die koplopers gaat wringen. We gaan het zien…

Het wordt misschien eentonig, maar de intussen gebruikelijke (inmiddels bijna traditionele) “aanbevelingen” zijn ongewijzigd:

  • dit traject past weer keurig op één A4-tje;
  • ook dit traject bevat weer géén scherprijders;
  • er zijn géén vallen gebaseerd op voetbruggen, fietspaden, pontveren, landsgrenzen, doorgetrokken bermlijnen, Beltmanpuntjes, of "water over de weg";
  • er zijn géén dwangpijlen of opdrachten op controles;
  • er wordt gebruik gemaakt van lekker grote controleborden, zodat u de controles niet over het hoofd kunt zien.

Verder denk Ik dat de afpijlingen (de rode streepjes) nu beter zichtbaar zijn, onder andere doordat een iets andere (fellere) kleur rood is gebruikt, waardoor de streepjes ook tussen donkerrode huizenblokken beter opvallen.

De volgende alinea is alleen nog interessant voor nieuwkomers, want nog steeds ongewijzigd:
Net als de Rondes door Vriesland 2018 en 2019 worden de trajecten van de RdV 2020 verreden aan de hand van twee kaarten: (1) de wedstrijdkaart, en (2) de "werkelijkheid". Net als bij een echte rit dient u de route te construeren op de wedstrijdkaart, en vervolgens te "rijden" in de werkelijkheid. Als de gewenste route in de werkelijkheid niet te rijden is (weg niet aanwezig / verboden in te rijden / keercontrole), dan dient op de wedstrijdkaart bepaald te worden hoe dan verder moet worden gehandeld, hetgeen dan weer in de werkelijkheid moet worden uitgevoerd, etc.

Ook ongewijzigd is dat het in dit traject gehanteerde systeem in zekere zin origineel is. Hoewel het niet nieuw is kom je het de laatste jaren niet veel meer tegen. Mogelijk is de nu gehanteerde combinatie van "zo min mogelijk tegen de hoofdroute in" en "zo min mogelijk over rode wegen" wèl nieuw. A.u.b. niet allemaal mailen als u een voorbeeld uit het verleden kent waar het ook zo was; ik sluit dat geenszins uit, maar vaak zal het niet zijn geweest.

Net als in traject 2 zijn de kleuren niet zo flets uitgevallen als in traject 1. De gehanteerde tekentechniek heeft blijkbaar zijn vruchten afgeworpen. Herhaling van wat ik bij traject 2 schreef: Een ander voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat wegverleggingen veel nauwkeuriger (en minder opvallend…) zijn aan te brengen; u bent gewaarschuwd!

Vergeet niet eerst het reglement te downloaden, aandachtig te lezen, en ook het voorbeeld te bekijken!

En: om u op weg te helpen staat er onder het reglement ook nog een waardevolle TIP!

Veel succes, mede namens eindcontroleur Jos Bruin (aan wie weer veel dank verschuldigd is voor zijn overuren; het aantal mailtjes en appjes van Naaldwijk naar Woubrugge en vice versa is ontelbaar - hoe deden we dat vroeger zonder internet?).

PS: Dit is column nummer 99!

Toegift 1: de - spannende - tussenstand na twee trajecten (met alleen de deelnemers die 2x hebben meegedaan):

Toegift 2: overzicht van de drie trajecten (dan weet u waar u geweest bent…):

 

update1

 

Update 1 (29 juli 2020)

De nulrijder heeft ontdekt dat er een afpijling ontbreekt; zie bij de pijl op bijgaand kaartfragment.
De downloadbare werkelijkheid is inmiddels aangepast.

 

Update 2 (2 augustus 2020)

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen hierbij enkele verduidelijkingen en een toevoeging.
De downloadbare wedstrijdkaart en werkelijkheid zijn per 2 augustus 2020, 18.00 uur aangepast.

1. ALGEMEEN:
Als u de gehele hoofdroute construeert van VTC-2 tot Finish, dan zult u zien dat deze hoofdroute nergens in beide richtingen over dezelfde weg voert.

2. EXTRA TIP:
Zelfs met gebruikmaking van de in het reglement opgenomen tip zou u nog een foutieve hoofdroute naar pijl 1 kunnen construeren, met als gevolg een geheel andere controlereeks dan die u zou krijgen na constructie van de juiste hoofdroute (de foutieve route zou later bovendien leiden tot een route die in strijd zou zijn met het principe uit punt 1 van deze update).
Daarom nog een tweede tip. De hoofdroute naar pijl 1 loopt als volgt: na de VTC op de rode weg linksaf, dan eerste weg linksaf langs het kanaal, en dan BOVENLANGS (via de weg met controle 7) richting pijl 1 (onderlangs, om pijl 2 heen, is langer).

3. EXTRA CONTROLE:
Boven de Bornese wijk Stroomesch dient een controle D te worden bijgeplaatst:

  

4. VERDUIDELIJKING:
De werkelijke samenkomst van wegen links van pijl 14 wordt geacht overeen te komen met de kaartsituatie;
de "werkelijkheid" is aangepast:

upd2 b 

5. VERDUIDELIJKING:
Het tekstblokje "N744" op de rode noord-zuid lopende weg midden op de kaart (Zenderseweg) maakte het moeilijk te bepalen waar de witte weg op de rode uitkomt; ter verduidelijking is het tekstblokje weggehaald (en u mag aannemen dat de werkelijkheid hiermee overeenstemt):

upd2 c  

6. VERDUIDELIJKING:
De spoorwegovergang bij kilometerpaal 7 van de spoorlijn (gele weg ten noorden van pijl 12) wordt geacht in werkelijkheid aanwezig te zijn, net als op de wedstrijdkaart:

upd2 d 

 

Update 2a (6 augustus 2020)

6a... In punt 6 van update 2 kon u lezen dat onderstaande spoorwegovergang in overeenstemming met de wedstrijdkaart was gebracht.

De aannemer die dit  werk gedaan heeft had zo'n haast dat hij het paaltje van controle W omver heeft gereden; deze controle lijkt nu in het weiland te staan (zie linker plaatje); een oplettende deelnemer vroeg of spelende kinderen dit misschien op hun geweten hadden?

Hoe dan ook, rechts ziet u dat de controle weer op z'n plaats staat!  De wedstrijdkaart is hiermee op 6 augustus aangepast.

upd2 d