Artikelindex

Traject 3 was een traject van uitersten: het aantal fouten liep van 0 (4 maal!) tot en met 14, en het moment van inzenden van 1 augustus tot en met 15 september, om precies te zijn van 4 dagen na publicatie tot 1 minuut voor de deadline. Dat laatste is strikt genomen niet helemaal waar, want de laatste inzending, die van Joep Wanders, kwam in de loop van de nacht binnen, en dat ben ik van Joep wel een beetje gewend. Deze keer was er een goede reden: zijn harde schijf was gecrasht (ik hoop dat hij die van zijn computer bedoelde…). Hoe dan ook, bij de spoorwegen geldt "treinen welke na middernacht rijden worden geacht de laatste treinen van de dag te zijn", en dat principe zullen we hier ook maar hanteren, te meer daar zijn inzending helemaal uit Spanje kwam. Maar hij had wel 0 fout, en dat geldt ook voor Aad van Oosten, Sjef Huijbregts en Alex Bergijk; zij waren wel wat sneller met inzenden, vooral Aad!

Alle 15 deelnemers samen maakten in het derde traject 87 fouten, dat is gemiddeld 5,8 fout per deelnemer. Wat de vallen betreft: er zijn twee vallen die door 8 deelnemers fout zijn gedaan, en drie vallen werden 7 keer fout gedaan. Iedereen begon netjes met de controles 3 en 4 (maar vanwege de tip bij het reglement kon dat ook bijna niet anders), en eindigde even netjes met Z-B-Z (maar dat was dan ook niet heel moeilijk). Maar resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst: er komt ooit een rit die (of een traject dat) niet eindigt met controle Z! Die vallen die 7 of 8 keer fout werden gedaan waren inderdaad de pittigste delen, behalve misschien de controles K en D tussen pijl 9 en pijl 10. Maar daar waren zo veel routes mogelijk dat je de kortste misschien gewoon over het hoofd zag (net als aanvankelijk zowel de uitzetter als de controleur trouwens). Jammer dat webmaster Gerrit van Assen na zijn sterke eerste trajecten (0+1) het in het derde traject (7) een beetje liet afweten; in de wandelgangen valt te beluisteren dat zijn vakantie hem verhinderde veel tijd aan het laatste traject te besteden (en het is bekend dat Gerrit altijd veel tijd nodig heeft…). Ook Jürgen Donders begon sterk (1+1), maar ook hij stelde teleur in het derde traject (8).

Spookcontroles waren er deze keer eigenlijk niet, maar er waren wel een paar lokcontroles. Zoals de 32 bij pijl 25, maar daar is uiteindelijk niemand ingetrapt (wel bij eerdere inzendingen, maar die werden later dan weer verbeterd). Ook foutcontrole 1 (in het begin, na controle 6) is door niemand genoteerd, en dat geldt ook voor de 8 (na de 5). En zo waren er nog wel een paar. Het wordt blijkbaar steeds lastiger om de deelnemers ergens met een lokcontrole om de tuin te leiden… Foutcontroles die wél door sommigen werden aangedaan zijn de D na pijl 17, en de 17 na pijl 19; die laatste is er eentje van de categorie "niet moeilijk, maar wel gemakkelijk fout te doen". Voor een nadere uitleg van dit alles (en nog veel meer) verwijs ik u naar de uitvoerige uitleg verderop, na de moederkaart, de uitslag, de eindstand en de schraplijst.

De Ronde door Vriesland 2020 is uiteindelijk gewonnen door Sjef Huijbregts, met in drie toch pittige trajecten totaal slechts één fout (1+0+0). Sjef, van harte proficiat! Het zilver is voor Alex Bergijk met totaal 2 fouten (1+1+0), en het brons voor Joep Wanders met 3 fouten (1+2+0). Naast deze podiumplaatsen mag ook de vierde plaats van Aad van Oosten (2+5+0) niet onvermeld blijven; hij is de enige deelnemer die niet meer actief is in de rittensport (dat geldt niet voor Alex: die zet nog steeds droogritten uit). Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat Aad zich weer aan een "echte" rit waagt.

Bekijkt u verder op uw gemak onderstaande tabellen, en lees vervolgens in de uitleg hoe het allemaal had gemoeten.

[a] Moederkaart

 

[b] Uitslag

 

[c] Eindstand na drie trajecten

In deze eindstand zijn tien deelnemers geklasseerd, namelijk degenen die aan alle trajecten hebben meegedaan. Lager in de tabel vinden we zes deelnemers die aan twee trajecten hebben meegedaan, en zeven met één deelname.

 

[d] Schraplijst

rdv100 e 

[e] Uitleg

Zoals al zal blijken uit de lange rij controles in het kopje boven hoofdstuk 1, gaat het wel even duren voordat we daadwerkelijk bij pijl 1 zijn. Maar dat zijn de deelnemers aan RdV's zo langzamerhand wel gewend. U zult zien dat er verderop in de rit pijlen zijn waar het een stuk vlotter gaat… Maar ik kondig vast aan dat het vooral bij de pijlen 8, 12, 16 en 26 weer lekker ingewikkeld wordt. De pittige stukken zitten dus redelijk verspreid in het traject, zodat we af en toe even kunnen (uit)blazen.

Op de kaartfragmenten is steeds de kaartsituatie samen met de werkelijkheid weergegeven; niet-kaartwegen zijn aangeduid met lichtblauwe lijnen. De hoofdroute is met een paarse lijn aangegeven. Bij de meeste fragmenten is het gelukt om de uitleg te schrijven zonder gebruik te maken van hulpletters, hier en daar door het toevoegen van enkele gefingeerde straatnamen. U gaat het zien…

deel01