Vanwege de eisen die de verzekering in zijn polisvoorwaarden stelt moeten alle deelnemers aan ritten, welke georganiseerd worden onder auspiciën van de NRF, in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart of een tijdelijke licentie. Bovendien gebruiken wij binnen de NRF de licentie om de organisatie van de diverse kampioenschappen in goede banen te leiden. Binnen de NRF hebben de aangesloten verenigingen de plicht zorg te dragen voor de uitgifte van deze documenten.
De benodigde lidmaatschapkaarten en tijdelijke licenties worden door de NRF ter beschikking gesteld en betaald vanuit de contributieafdracht van de aangesloten verenigingen.

De houder van een tijdelijke licentie heeft één maand de gelegenheid zich alsnog als lid aan te melden bij een bij de NRF aangesloten vereniging. In dat geval komt men alsnog in aanmerking voor de behaalde punten voor een kampioenschap als men in deze maand aan een kampioenschapsrit heeft deelgenomen.

 

Het bestuur van de NRF stelt een nieuwe versie van de tijdelijke licentie ter beschikking van de aangesloten verenigen en stichtingen. Deze licenties (zie bijlage) zullen op de jaarlijkse prijsuitreiking op 16 januari aanstaande te Breda aan de verenigingen en stichting worden uitgereikt. Zorg dat een afgevaardigde van uw bestuur op deze feestelijke prijsuitreiking aanwezig is.

 

 

Tijdelijke licentie.2010

 Aad van Oosten,

Secretaris NRF