Het bestuur van de NRF heeft met ingang van 1  januari 2010  Lidy Bredewold en Roland Hendriksen voor alle onder auspiciën van de NRF georganiseerde kaartleesritten gepromoveerd van de B-Klasse naar de A-Klasse.

Lidy heeft de afgelopen twee jaar als bestuurder aan kaartleesritten deelgenomen en Roland als navigator.

Beide ervaren de promotie naar de A-Klasse als een zware opgave en zouden graag nog wat ervaring opbouwen in de B-Klasse.

Het bestuur van de NRF heeft besloten onder bepaalde voorwaarden tijdelijk dispensatie te verlenen.

Wij verlenen Lidy Bredewold uitsluitend voor 2010 dispensatie. Zij mag als zij dat wenst uitsluitend als navigator in 2010 bij kaartleesritten in de B-klasse van start. Als bestuurder moet zij bij kaartleesritten in de A-klasse van start.

Wij verlenen Roland Hendriksen uitsluitend voor 2010 dispensatie. Hij mag als hij dat wenst uitsluitend als bestuurder in 2010 bij kaartleesritten in de B-klasse van start. Als navigator moet hij bij kaartleesritten in de  A-klasse van start.
 
Aad van Oosten,
secretaris NRF