Zoals op de Algemene Ledenvergadering was aangekondigd heeft het bestuur van de NRF het NRR aangepast aan de realiteit. U kunt de nieuwe versie raadplegen op onze site. Bovendien is er een korte toelichting beschikbaar waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het NRR worden aangegeven.

NRR  versie augustus 2011

NRR 2011  korte toelichting op de wijzigingen