Het bestuur heeft na een inventarisatie van de nog geplande ritten besloten om het NK 2020 voor alle disciplines af te lasten.
De redenen zijn:

• We willen voorkomen dat leden en organisaties een verplichting voelen naar een equipe, lid of leden, om onder lastige voorwaarden en regelgeving, een rit te rijden of te organiseren
• Het aanbod van nog te rijden ritten is (te) minimaal, om nog een eerlijk kampioenschap te kunnen organiseren.

Bij het nemen van deze beslissing zijn we ons ervan bewust geweest dat dit mogelijk consequenties zou kunnen hebben voor het aantal deelnemers voor de komende ritten, echter de gezondheid van de deelnemers weegt zwaarder.

Dit alles neemt niet weg dat er onder de huidige wet- en regelgeving wel ritten georganiseerd kunnen worden.
We blijven ons dan ook inzetten om jullie als organisatie te ondersteunen en te informeren over de veranderende regels vanuit de overheid.

Vanaf deze website zijn 2 documenten te downloaden, die mogelijk van dienst kunnen zijn voor het organiseren van een rit.
• Corona maatregelen- rittensport; richtlijnen voor de organisatie van evenementen
• Gezondheidsverklaring
https://www.nrf-autosport.nl/index.php/downloads/informatie-nrf-ritten/category/14-informatie-nrf-ritten