Systemen

NRF-autosport kent een hoofdindeling naar de disciplines Kaartlezen, Routebeschrijving, Puzzelen en Klassiekers.

Bij een kaartleesrit wordt de route bepaald door een geconstrueerde route op een kaartfragment.

Binnen het kaartlezen worden verschillende systemen gehanteerd. Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld:

  • Van pijl (of punt) naar pijl (of punt) rijden via de kortste (of een-na-kortste) route
  • Grensbenadering; zo dicht mogelijk langs ingetekende grenslijn(en) rijden
  • Ingetekende lijn rijden; al dan niet met ingetekende onderbrekingen (barricaden)

 

In een routebeschrijvingsrit wordt de route verreden aan de hand van beschreven opdrachten die moeten worden uitgevoerd volgens bepalingen van een reglement. Binnen de routebeschrijving bestaan systemen om de route te beschrijven, bijvoorbeeld:

Geschreven (alleen tekst) of ook getekende routeopdrachten (bv. Bol-Pijl- of Visgraattekeningen).

Voor de C-klasse geldt het relatief eenvoudige Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR) en voor de B- en A-klasse het ingewikkelder Deelnemers Reglement Routebeschrijving (DRR). De C-klasse neigt in de praktijk soms nog wel wat naar een puzzelrit, maar in de B- en A-klasse kan men heel wat technische opdrachten verwachten. Bijvoorbeeld precies bepalen of een situatie wel of niet een reglementaire viersprong is, wat oriënteringspunten zijn en wanneer/of men bijvoorbeeld wel op de juiste manier voor of bij of na zo'n oriënteringspunt komt.

 

Bij een  puzzelrit moet men aan de hand van een routebeschrijving de ideale route bepalen. In de routebeschrijving zijn echter diverse puzzelvallen (zogenaamde foef) opgenomen, om zodoende de deelnemers te verleiden een andere, niet correcte, route te rijden.

Voorbeelden puzzelopdrachten:

1. Na school rechts
Men hoeft hier niet te wachten tot men na het schoolgebouw komt, maar kan de opdracht al eerder uitvoeren zodra men bv een afbeelding van een school vissen is gepasseerd. In zo'n geval zal wellicht de school een -voor velen- bekend punt zijn en het bord met de vissen door de uitzetter geplaatst.

Of:

2. astfaltweg links
Ziet u de schrijffout? In zo'n geval kunt u maar beter niet uitgaan van: “De uitzetter heeft vast een typefout gemaakt”, want dit zal meest waarschijnlijk als val bedoeld zijn. U heeft nu te maken met een foutieve (op zoek naar iets dat niet bestaat, dus nooit uitvoerbare) opdracht. Dan rest er maar 1 ding: zoveel mogelijk rechtdoor rijden totdat een controlepost u opvangt en u weer naar de juiste route en een volgende opdracht brengt.

Een puzzelrit is dus vaak een kwestie van goed lezen, interpreteren en dubbelzinnigheden herkennen. Vooral puzzelaars (van met name cryptogrammen) zijn hier goed in!

 

Klassiekerritten zijn ritten die veelal via het kaartleessysteem worden verreden en waarbij de moeilijkheidsgraad wordt beperkt, teneinde de deelnemers zo veel mogelijk de kans te geven op een ontspannen manier te genieten van het rijden van de route in het door hen gekoesterde klassieke voertuig. Met klassiekers worden auto's bedoeld die vóór 1 januari 1985 op kenteken zijn gezet.