GETALCONTROLES

Sektie kaartlezen  d.d. 7-08-2000,  Vraag van KLM-MAC.

De KLM-MAC vraagt of het mogelijk is het reglement zodanig te wijzigen dat bij getalcontroles geen opdrachten meer geplaatst mogen worden. Hierdoor hoeven de deelnemers de weg niet meer tot aan de getalcontrole in te rijden om te kijken of er bij de controle ook een opdracht is vermeld. Als er bij een getalcontrole toch een opdracht gegeven moet worden kan dit door het plaatsen een lettercontrole met daarbij de opdracht HK en de aanvullende opdracht.

 

Antwoord:


De Sectie Kaartlezen heeft bovenstaand verzoek ingewilligd. Hierdoor krijgt een getalcontrole zijn basisfunctie (alleen keercontrole) terug en wordt de doorstroming bij getalcontroles bevorderd. Vaak wordt namelijk het naar de controle toerijden bemoeilijkt doordat bij een dergelijke controle auto's voor in de weg blijven staan.


 

Aanpassing URK 1999 ingaande 1 september 2000.

Artikel 2 van het URK 1999 wordt aangevuld met sub g met de volgende inhoud:
 

Bij een getalcontrole (zie TRK 1 artikel 1e) mogen geen opdrachten worden gegeven zoals omschreven in TRK 1 artikel 1d.