Uitspraak ReglementsCommissie RB januari 2015

Vraag.

Is met het verschijnen van het DRR 2000 versie 2014 en het BRR 2014 het karakter B-weg geschrapt?

Antwoord.

Ja.

In het DRR en BRR versie 2014 is het woord B-weg geschrapt.
De reden is dat de B-weg niet meer voorkomt in het RVV.
In 1990 zijn het verkeersbord B37 (B-weg) en het verkeersbord B39 (Einde B-weg) in het RVV vervangen door de verkeersborden C18 en C20.
Net als bij andere ‘oude’ verkeersborden blijft het wel een verkeersbord, maar het bord heeft verkeerstechnisch geen functie meer en kan niet meer gebruikt worden om een gelegenheid(weg) naar karakter aan te duiden.

Het gevolg is dat

- er nu nog slechts 4 karakters bestaan, aangeduid door de verkeersborden aanduidende eenrichtingsweg, voorrangsweg, autoweg en autosnelweg.
- de uitspraak van oktober 2011 m.b.t. vraag 5 hiermee ook aangepast is.