Vraag

Via welke wegen dienen de volgende opdrachten te worden uitgevoerd?

1. na vijf rechts

3. voor Engels woord rechts

5. voor veertig rechts

7. voor kledingmaat rechts

Antwoord

In artikel 4 van het ATRR staat vermeld dat op een controle een letter of getal vermeld dient te worden en in artikel 5a van het ATRR staat vermeld dat coderingen bij een RC met zwarte letters/cijfers op een witte ondergrond moeten worden weergegeven.

Met cijfers worden hier Arabische cijfers (1, 2, 3 enz.) bedoeld.

Routeopdracht 1 kan dus niet worden uitgevoerd na de letter V op de RC, maar moet worden uitgevoerd na het cijfer 5 op RC A.

Bij routeopdracht 3 kan gehandeld worden voor het Engelse eenletterwoord A (een) op RC A.

Bij routeopdracht 5 mag niet gehandeld worden voor de letters XL op RC A, maar moet de opdracht worden uitgevoerd voor RC 40 (veertig).

Routeopdracht 7 kan worden uitgevoerd voor de letters XL (is een kledingmaat) op RC A.

Nadere toelichting

-   XL in een code-opdracht op een RC zijn de letters X en L.

     Deze kunnen daarom niet als Romeinse cijfers worden gebruikt. 

-   De kledingmaat XL bestaat uit de letters X (voor eXtra) en L (voor Large) en kunnen dan wel gebruikt worden.