Zoals U ongetwijfeld nog weet (haha) verwees ik In de column van 18 januari 2016 ("De uitleg na de rit") naar de cabarettekst "om tijd te winnen beginnen we met het tweede liedje", en merkte daarbij op dat dit een typische Herman Finkers-grap was maar dat ik dacht dat hij van Freek de Jonge was. Ik weet nog steeds niet wie deze grap ooit maakte (en Google weet het ook niet), maar moest er wel onmiddellijk aan denken toen de organisatie van de Krabbenrit bekendmaakte dat we moesten beginnen met het tweede traject!  Alleen was dit niet om tijd te winnen, maar om te voorkomen dat de deelnemers zouden vastlopen in een file vrachtauto's die in hetzelfde gebied ging rondrijden, om nog maar te zwijgen van een wielerronde die daar blijkbaar ook nog doorheen gepland was. Je vraagt een vergunning aan, en die krijg je dan ook; de betrokken ambtenaar checkt blijkbaar niet of er nog andere evenementen in de buurt zijn...
 
Na dit tweede traject mochten we alsnog het eerste traject rijden, en aangezien start, rust en finish allemaal op dezelfde plaats waren maakte dit uiteindelijk niet heel veel uit. Je moest natuurlijk wel opletten dat je het juiste reglement gebruikte: je was voor de rust voorbereid op "pijlen, kortste route", maar moest nu opeens omschakelen naar "pijlen, 1-na-kortste route". Vooral die deelnemers die denken het reglement wel even op het laatste nippertje te kunnen lezen (hoezo voorbereiding?) zouden hier zomaar het schip mee kunnen ingaan.
 
Geen nadeel zonder voordeel: toen Uw columnist in de rust ontdekte dat hij er in de tussenstand niet best voor stond produceerde hij de volgende grap: "Wacht maar, wij rijden vaak een ijzersterk tweede traject". Nee, dat was nog niet de grap, die kwam nog: "Maar helaas, dit WAS het tweede traject...".
 
Laten we dit als eerste gereden tweede traject weer eens bekijken op de al een paar maal eerder gebruikte manier: ik leg uit hoe het moest (of niet?), en U mag zeggen of dat wel of niet klopt. Daar gaan we: 
Van 6 naar 7: kortste route via a, 1-na-kortste via b.
Van 7 naar 8: kortste route via m, 1-na-kortste via k.
Van 8 naar 9: na 8 linksaf, en dan kortste route via p, 1-na-kortste via q.
Van 9 naar 10: kortste route via y, 1-na-kortste via x.
Van 11 naar 12: kortste route via b-j, 1-na-kortste via a-j.
Van 12 naar 13: kortste route via r, 1-na-kortste via z.
Van 16 naar 17: kortste route via x, 1-na-kortste via y.
Van 18 naar 19: kortste route via e-f-g, 1-na-kortste idem met lusje h.
Van 19 naar 20: kortste route via s-u, 1-na-kortste idem met lusje v-w.
De "oplossingen" bewaren we tot het einde.
In de periode tussen de finish van de rit en het verschijnen van deze column kreeg ik een mail van de uitzetters (naast die met de wedstrijdkaarten en de uitleg, waarvoor dank! - en dat geldt trouwens voor de organisatoren van ALLE hier besproken ritten), waarin ze zeiden uit te kijken naar mijn verhaal, en dat zij het zelf een geslaagd evenement vonden (mee eens). En ook dat er altijd puntjes zijn die verbeterd kunnen worden (ook mee eens); met name aan het functioneren van de rekenkamer moest iets gedaan worden (zeker mee eens). Verder vertelden ze open te staan voor opbouwende kritiek "hetgeen we nodig hebben om verder te groeien". 
 
Om op dat laatste in te gaan: er zijn wel een paar dingetjes om op te letten. Zo weten wij allemaal dat een rit terdege gecontroleerd moet worden om eventuele fouten er tijdig uit te halen, en om twijfelgevallen te voorkomen. In deze rit leek mij dat prima voor elkaar, vrijwel alles klopte. Maar wat voor de rit zelf geldt is ook van toepassing om de zaken "er omheen", die niet direct met kaartlezen te maken hebben. En dan  bedoel ik met name de aanlooproute, die bedoeld is om de deelnemers van de startlocatie naar de feitelijke start (bij de bekende blauwe vlag) te leiden. Het is natuurlijk handig als zo'n aanlooproute geen fouten bevat, zodat de deelnemers de start probleemloos kunnen vinden. Helaas komt het nogal eens voor dat aan die aanlooproute weinig of geen aandacht is besteed (laat staan dat die gecontroleerd wordt), waarbij we in het recente verleden zelfs blunders als "linksaf" in plaats van "rechtsaf" hebben gezien. De aanlooproute voor het eerste (dus het tweede) traject van deze Krabbenrit was slechts een kilometer of drie lang, en voerde van de startlocatie in Tholen, via de brug over de Eendracht, naar de blauwe vlag op een weggetje bij Halsteren. Als je over die brug reed dan was de volgende opdracht van de aanlooproute "na 1020 meter rechts voorsorteren, richting Bergen op Zoom". Op zich een duidelijke instructie, maar het wordt wat minder duidelijk als je vervolgens dit tegenkomt:
Nu moest je snel beslissen: welk deel van de opdracht volgen we? Rechts voorsorteren? Of richting Bergen op Zoom aanhouden? Degenen die verkeerd gokten (en dat waren de meeste deelnemers) mochten zo'n 9 kilometer heen en weer rijden naar het eerstvolgende punt waar de N286 kon worden verlaten, en dat ging natuurlijk van de kostbare wedstrijdminuten af. Leerpuntje: controleer ook de aanlooproute (vooral als je die misschien uit het hoofd hebt opgeschreven)!
 
Iets anders. Ik had het hierboven over het vermijden van twijfelgevallen. Wat denkt U als U dit ziet? Dit schijnt pijl 11 te zijn, maar hoe loopt die dan? Op het cijfer "0" en de beide letters "a" zijn meerdere routes mogelijk? En de "7" heeft een dwarsstreepje? Een blokkering? In de praktijk bleek het gelukkig mee te vallen, want nagenoeg de gehele "pijl" was niet te berijden, en het enige probleem was dat er tussen de "s" en de "c" van "Heensche" weer eens water over de weg liep; het was dan ook (weer) de Waterweg, en die kent U al uit de column van 1 juni 2017, over de Krabbenrit van dat jaar. Blijft de vraag wie er nu 70 jaar was. Het zal niet de Krabbenrit zijn, want dit was de 59e editie. En ook de uitzetters lijken mij jonger (?). Maar voor de betrokkene: van harte gefeliciteerd!
 
Hetzelfde plaatje gebruik ik voor een ander leerpuntje. Op een aantal plaatsen in dit traject stond een controle met "HK-NVH": hier keren, niet verder herconstrueren. Met andere woorden: keren en de geplande route vervolgen, zonder verder omrijden. Maar dat kan (en mag) alleen als je na het keren direct (of eventueel op de eerste samenkomst van wegen) inderdaad op de geplande route staat. Die route moet daar dus "langs komen"; als dat niet zo is, dan is niet gedefinieerd waar je dan precies verder moet gaan. In dit geval stond er een controle O met "HK-NVH" op de Waterweg, bij de "w" van "weg" (rijdend in noordelijke richting). Waar moet je nu de route vervolgen? Na keren op de viersprong rechtdoor, of rechtsaf, of linksaf? Drie manieren om (een deel van) pijl 11 verder te berijden. Rechtdoor is het kortst, dus dat zou wel de bedoeling zijn, en dat was het ook (maar twijfelachtig was het wel...).
 
Het is dat ze er zelf om vroegen, anders was ik misschien niet begonnen over de volgende puntjes. Het leek me niet handig om een controle op een rotonde te plaatsen (die ook nog in drie verschillende constructies voorkwam), net nu er een discussie loopt over rotondes waar al dan niet wordt geacht een cirkel omheen te staan (zie de vorige column, "Varia 14"; de reglementscommissie zal zich hier nog over uitspreken). Dit was een schoolvoorbeeld van zo'n rotonde: hij stond niet op de kaart, maar was in werkelijkheid wel aanwezig. En waar ik mij ook over verbaasde was dat de uitzetters van mening waren dat een bord "verboden voor auto's" met een onderbord "800 meter" zou betekenen dat je die weg niet in mag rijden. Dit zelfde bord, met dezelfde gedachtegang, zat al in een Krabbenrit van een paar jaar geleden, en de betreffende controle werd toen geneutraliseerd. Slecht geheugen?
 
Het eerste (= tweede) traject had een heel andere moeilijkheidsgraad dan het tweede (= eerste), vooral omdat er veel meer moest worden omgereden. Een voorbeeld, veroorzaakt door het nieuwe deel van de A4 rond Steenbergen. Links het kaartfragment, rechts de werkelijkheid, waarbij ik de A4 als blauwe lijn heb ingetekend, en de paarse wegen daarmee samenhangend nieuw aangelegde dan wel verlegde wegen zijn. Halverwege pijl 3 worden we bij a door een ritpijl linksaf de nieuwe (paarse) weg opgestuurd. Direct daarna bereiken we de gele kaartweg (Stierenweg) en volgen die naar links. Rechtdoorrijders worden door controle F met "HK-1R" ook die kant op gestuurd, maar dan wel met 30 strafpunten erbij. Vervolgens gaan we eerste weg rechts, en komen dan bij een zijweg waarin controle 37 staat. We zijn op weg naar het opnamepunt net voorbij a (aan de andere kant van de A4, onder het pijlnummer "3"). Daar kunnen we komen via de Westlandse Langeweg en dan langs de Witte Ruiter en de rode weg (de voorganger van de A4). Hoewel we dus "naar rechts" willen is de 37 een foutcontrole, want rechtdoor en dan rechtsaf over het begin van de Westlandse Langeweg is korter dan via de Zoekweg! Met of zonder 37 komen we op die Westlandse Langeweg, en wat we al voelden aankomen gebeurt inderdaad: we kunnen ook hier de A4 niet oversteken. Vlak voor het punt waar we dat zouden willen kunnen we wel naar links om de A4 via een viaduct te kruisen, maar dat is een niet-kaartweg. We gaan dus eerst zo veel mogelijk rechtdoor, met als beloning controle H met "HK-1R". Nu gedwongen het viaduct over, waarna we weer beneden komen precies voor het einde van de Zoekweg (waarop pijl 3). We zij nog steeds op weg naar de overkant van punt a, dus rechtdoor naar controle G, die met "HK-NVH" een einde aan deze constructie maakt en ons naar pijl 4 stuurt. Een leuke situatie, waarbij goed gebruik werd gemaakt van door de overheid aangebrachte wegverleggingen!
We doen er nog eentje uit dit traject. Op het kaartfragment hierboven willen we van pijl 8 naar pijl 9. Op het laatste deel van pijl 8 staat keercontrole 43. Opnemen aan het einde van die weg (rechts van "N257") kan bovenlangs of onderlangs. Dat laatste, via controle 45, is korter, maar wel fout, vanwege de bermlijn waar de gele weg op de rode weg uitkomt. Dan bovenlangs, over de Schansdijk. De dijkafrit bij de Panhoeve heeft ook al een bermlijn, dus rechtdoor over de dijk. En dan? De 46 of de 44? Via de 46 lijkt korter, maar ook dat is fout: we kunnen keren om de Y-paal rechtsonder "N257"! Dus eerst de 44, en dan pas de 46. Klaar, en verder met pijl 9 (en controle R)? Nee hoor, het kan alweer slimmer: via de lange groene route (zie het uitlegfragment rechts) kunnen we om de Krabbenrijders heen (haha) om toch nog op het opnamepunt te komen. De beloning is controle V met "NVH", en we slaan pijl 9 en controle R dus over. Een interessant stukje kaartlezen.
 
Terug naar het andere traject. Hoe zat het met al die 1-na-kortste routes? We lopen ze nog even na:
Van 6 naar 7: Dat klopt, maar heeft U ook de bermlijn op het rechter driehoekje gezien (bij het cijfer "6")? Dus om beide driehoekjes heen!
Van 7 naar 8: Zowel de route via m als die via k is afgesloten door een bermlijn (boven punt m respectievelijk onder punt k); de kortste route is dus via c en de 1-na-kortste via c en het driehoekje boven de "m" van "Vossemeer".
Van 8 naar 9: De route via p is niet toegestaan: fietspad (rechts van punt p)! Dus kortste via q, en 1-na-kortste via q en de witte weg vlak voor pijl 9.
Van 9 naar 10: Dit is correct.
Van 11 naar 12: Als U (net als ik) dacht dat via j een fietspad is, dan heeft U het mis: er staat "met [fiets]", dus weg met fietspad. Dus via n is niet nodig: kortste via b-j, 1-na-kortste via a-j.
Van 12 naar 13: Fout! De 1-na-kortste is via r en dan even heen en weer naar de rotonde op de rode weg.
Van 16 naar 17: En nog een keer: boven de eerste "o" van "Poortvliet" is nog zo'n rotonde, dus daaromheen en dan via x.
Van 18 naar 19: Alweer leuk geprobeerd, maar het lusje bij h is te lang: veel korter is even om de Y-paal net boven punt e.
Van 19 naar 20: Nee hoor, dat is veel te lang. Korter is via de witte weg langs het water, rechts van punt s.
Had U dat allemaal gezien? Dan had U net zo goed kunnen meedoen!
 
Afgezien van de genoemde schoonheidsfoutjes kunnen de Krabbenrijders inderdaad terugzien op een geslaagd evenement. Tot volgend jaar!
 
Binnenkort in dit theater: de Ronde door Vriesland (RdV) 2019! U krijgt meer dan twee-en-een-halve maand de tijd voor het oplossen van deze monster-droogrit. Kon U vorig jaar zo'n 120 controles noteren, dit jaar zullen dat er nog wel enkele tientallen meer zijn (als U alles goed doet...). En ik beloof U dat het niet eenvoudig is, dus trek er een paar avonden voor uit! U vroeg vorig jaar massaal (ik houd van overdrijven) om weer zo'n rit, dus nu niet zeuren als het veel is, en moeilijk... Ik hoop dat U het net zo leuk vindt om op te lossen als ik het vond om uit te zetten. Arme routechef die zo'n 140 controles moet wegzetten, en later ophalen (ja, sommige controles haalt U vast wel meer dan één keer). De bedoeling is dat de RdV rond 11 juni op deze site staat. Veel plezier alvast!