Artikelindex

Een woord vooraf

De uitzetter hoopt dat U net zo veel plezier heeft gehad bij het “rijden” van deze droogrit als hij had bij het vervaardigen ervan. Soms gaat het bij het uitzetten net als bij het rijden: je ziet op de kaart ergens een leuk ommetje, een moeilijk zichtbare weg, of bijvoorbeeld een kennelijk ongelijkvloerse kruising maar zonder viaductteken, en denkt “hoe kan ik dit gebruiken?” of “zit hier een mooie val in?”. Het meeste werk gaat eigenlijk nog zitten in het zodanig plaatsen van de routecontroles dat het niet onmiddellijk opvalt op welke val die controles betrekking hebben. Iets met “slapende honden”…

Omdat U waarschijnlijk liever leest wat U goed of fout heeft gedaan zal ik deze inleiding niet te lang maken. Nog één punt wil ik aanstippen. Wat mij persoonlijk erg beviel in deze RdV is dat zo goed als alle vallen met meer of minder rood of wit rijden zijn gebaseerd op de wegen (en de kleuren daarvan) zoals die op de originele topokaart voorkomen! Al die stukjes wit, precies van de lengte die de uitzetter goed kon gebruiken, stonden gewoon al op de kaart! Het enige vertekenwerk dat de uitzetter zelf heeft verricht was het verleggen of weghalen van een enkel weggedeelte (zoals meteen na de start bij controle A), of het geheel geel kleuren van een van origine geel-witte weg (de weg langs controle N). Maar dat was het dan wel zo’n beetje. Hoe langer ik er over nadenk, hoe opvallender ik dat vind…

De uitleg die U nu gaat lezen is geschreven vrij snel na de publicatie van deze Ronde door Vriesland; je kan het maar beter vast af hebben… Maar daarna bleek dat op een bepaald punt twee routes onbedoeld vrijwel evenveel rood bevatten, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Het leidde tot de neutralisatie van gelukkig slechts twee controles; de (later toegevoegde) teksten die daarop betrekking hebben zijn hieronder cursief weergegeven.

Spookcontroles?

Omdat in een droogrit alle controles van begin tot eind voor iedereen zichtbaar zijn kan de uitzetter van zo'n rit niet werken met "slimme" controles die in het terrein pas zichtbaar zijn als je er daadwerkelijk langs rijdt. Bij een droogrit kan de deelnemer bij elke controle die hij ergens ziet staan en waar hij niet direct langs komt gaan zitten verzinnen wat het doel van die controle zou kunnen zijn, om zodoende achter de bedoeling van de uitzetter te komen. Dat mag natuurlijk, maar die uitzetter kan het op zijn beurt dan weer zo inkleden dat die bedoeling niet echt duidelijk is. Als er al een bedoeling achter zit… Het is altijd leuk om ergens, op een punt waar geen enkele (voorziene) goed- of foutroute langs komt, een controle te plaatsen. Laat die deelnemers maar lekker in de denktank gaan! In deze RdV 2020 zijn er zelfs twee van dit soort controles. Ten eerste de D (twee kilometer ten noorden van Weerselo): je komt er wel in de buurt, misschien zelfs meer dan eens, maar nooit er langs. En dan staat er, helemaal aan de andere kant van het wedstrijdgebied, een merkwaardige controle 25. Geen idee waarom iemand die vreemde bochtige witte weg zou willen nemen; hij is langer en witter dan de gele weg ernaast! Dit gezegd hebbende hoeven we deze twee controles verderop in deze uitleg niet meer te noemen. Ik stel voor om dergelijke controles voortaan 'spookcontroles' te noemen. NB: Het heeft deze keer niet zo goed gewerkt: niemand heeft de D of de 25 genoteerd!

Voordat we aan de uitleg beginnen wil ik nog even melding maken van weer een leuk voorstel van de spellingcontrole van Word: er werd voorgesteld het door ons kaartlezers zo geliefde “ommetje” te vervangen door “korte wandeling” !!

En ook wil ik U nog deelgenoot maken van de Whatsapp-berichten die een deelnemer stuurde tijdens het oplossen. Leuk, zo’n live verslag!

 

Schraplijst

In onderstaande schraplijst kunt U zien wie welke fout(en) heeft gemaakt, en hoe vaak elke fout is gemaakt.
Het totaal aantal fouten is 64, dat wil zeggen dat de 16 deelnemers gemiddeld exact 4 fouten hebben gemaakt.

Het aantal deelnemers had hoger kunnen zijn: o.a. in verband met de corona-perikelen lieten enkele potentiële deelnemers, vooral uit Brabant, weten momenteel andere zorgen te hebben (variërend van trieste familie-omstandigheden tot nijpend personeelsgebrek). Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Uitleg

Deel 1: Naar pijl 1 en pijl 2  
Deel 2: Naar pijl 3 en pijl 4 
Deel 3: Naar pijl 5 en pijl 6, en naar de VTC