Als je gedwongen thuis moet zitten, hoe kan je dan toch je favoriete bezigheid kaartlezen beoefenen? Je kan droogritten oplossen, maar het aantal dat wordt aangeboden is beperkt, dus op enig moment ben je daar (voor een maand of zo) klaar mee. Verder kan je droogritten uitzetten, en dat is nu ook even klaar (totdat er genoeg inspiratie is om traject 2 van de RdV 2020 vorm te laten krijgen). Je kan ook nog eens naar traject 1 kijken, benieuwd als je bent wie welke fout heeft gemaakt, en waarom. Laten we dat dus maar eens doen.

Nul fouten

We bekijken de prestaties van de deelnemers aan traject 1, in volgorde van klassering. De trotse winnaar Gerrit van Assen noemt zichzelf een outsider die “de cracks is voorgebleven”. Nu is Gerrit vooral bekend - naast zijn NRF-werkzaamheden als webredacteur (*), kalendercoördinator en coördinator standen en uitslagen - als succesvol deelnemer èn uitzetter van routebeschrijvingsritten. Maar hij heeft - samen met coequipier Bertus Kolkman - al eerder bewezen ook in de categorie kaartlezen sterk te kunnen rijden, al hebben deze heren daar meestal veel tijd(strafpunten) voor nodig. Maar ook in kaartleesdroogritten scoort Gerrit vaak goed, waarbij het in zijn voordeel werkt dat je daar altijd zéér ruim de tijd hebt…
(*) Ik zie elders op deze site dat hij nu ook wordt vermeld als webmaster (dat is niet hetzelfde als webredacteur), waar dat voorheen Henk Meijerink was. Stokje overgenomen? Grappig: als je googelt op “Henk Meijerink NRF”, dan kom je terecht bij Gerrit van Assen! Wonderlijk hoe die linkjes soms (niet) werken. Hoe dan ook, Gerrit maakte NUL fouten, hoewel ik weet dat hij pas vlak voor de deadline met oplossen begon. Hij kan het dus toch wel snel! Ik begrijp dat er enige vorm van samenwerking was tussen hem en Bertus, maar verschil moet er zijn: Bertus besloot kennelijk zijn oplossing op één punt te veranderen, blijkbaar omdat hij het opeens nodig vond om op weg van controle 8 naar controle 2 nog eens langs de F te gaan, terwijl je toch ook gewoon binnendoor kon (Bertus was de enige die deze fout maakte).

Eén fout

Daarmee hebben we van de zes deelnemers die 1 fout maakten er al eentje besproken (Bertus). Hier komen de anderen. Jürgen Donders is meer bekend uit de klassieke/rally-wereld dan uit het NRF-gebeuren, maar de laatste tijd wordt hij ook daar steeds actiever, en won dit jaar zelfs de A-klasse van de Botterronde. De enige fout die hij nu maakte was het in de verkeerde volgorde aandoen van de controles 62 en 65, een venijnig valletje waar maar liefst 50% van de deelnemers intrapte (voor uitleg: zie de vorige column). Dezelfde fout werd ook als enige fout gemaakt door Joep Wanders en door Hans Divendal. De overige twee waren Sjef Huijbregts en Alex Bergijk, en die maakten allebei de fout de controle G twee maal te noteren, waarbij het bij de tweede passage een foutcontrole betrof. Ook dit was als gemene val bedoeld, maar slechts 4 man deden het fout (ook hier geldt: voor uitleg, zie de vorige column). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze tweede G in een combinatie zat met een stel andere controles, en er waren vijf deelnemers die hier al eerder een fout maakten (zij gingen na controle 8 niet meer naar de 2 en de 9), zodat het niet duidelijk is of zij de tweede G al dan niet genoteerd zouden hebben: ze kwamen het probleem niet meer tegen. Zowel Sjef als Alex zijn bekend als uitzetter, zowel van echte ritten (BGR) als van droogritten (die van de Baronierijders), en daarom verbaast het mij dat ze dit fout deden. Degenen die “als uitzetter denken” zouden het naar mijn idee vreemd moeten vinden dat de rechter zijweg na de G was afgepijld, zonder dat je daardoor een controle kon scoren dan wel missen. Dat is toch raar? Waarom dan die afpijling? Tsja, de val kwam dus pas later, bij de tweede passage. Waarom ging er bij de heren geen lampje branden? (Overigens kan het geen kwaad als je als “gewone” deelnemer, zonder uitzet-ervaring, ook op deze manier probeert te redeneren; probeer altijd te doorgronden waaròm een controle of een ritpijl ergens staat, er zit meestal een bedoeling achter…)

Twee fouten

Dan komen we aan de drie mensen met twee fout. Allereerst Aad van Oosten, bij mijn weten de enige van de deelnemers die - naast het oplossen van droogritten - niet meer actief bezig is met de rittensport. Dat is wel eens anders geweest: Aad heeft zijn sporen verdiend, zowel bij de routebeschrijving als bij het kaartlezen! Hij maakt bij de RdV’s duidelijk vorderingen: maakte hij in 2018 nog twaalf fouten, en in 2019 tien, dit jaar dus slechts twee (althans tot VTC-1, we moeten nog zien hoe dat verder gaat…). In ieder geval vindt hij het nog steeds erg leuk, blijkens de mails die hij stuurt.
En dan… Remco Luksemburg. Deed dit jaar voor het eerst mee (druk, druk, druk…), en vroeg als “tegenprestatie voor het meedoen” of ik dan zijn nieuwe Betuwerit wil controleren. Hoe meer deelnemers hoe liever, dus ik heb snel ja gezegd. Die Betuwerit gaat toch niet door (haha), maar als die er ooit toch van komt, dan zal ik dus aan de slag moeten. Maar dat doe ik graag hoor! Van onze NRF-voorzitter verwacht je natuurlijk, vooral natuurlijk vanwege zijn vele overwinningen en kampioenschappen, dat hij hoog scoort. Verbazend dus dat we hem in de subtop aantreffen, vooral als je ziet wat hij fout deed. Zijn eerste misser was de fout die hierboven al genoemd is: na de 8 niet meer naar de 2 en de 9. Oké, dat was een val waar je in kon trappen, maar de tweede fout snap ik niet zo goed: hij miste de U en de T vlak voor pijl 5. En dat is raar, want vanwege de afpijling na de eerste U is er maar één mogelijkheid om bij pijl 5 te komen, en dat is via de T, meer wegen zijn er gewoon niet… En het is niet zo dat hij (in de haast?) die afpijling over het hoofd heeft gezien, want de 52 en de 60 heeft hij wel aangedaan!?
De derde met twee fout is Johan Nijmeyer, o.a. bekend van de equipe Nijmeyer-Beltman (senior). Henk Beltman doet zelden (zeg maar nooit) mee aan droogritten, want hij “heeft het te druk met het uitzetten van de Stoppelrit”. Een min of meer redelijke smoes, maar volgens mij heeft hij er gewoon geen zin in… Zijn zoon Herbert deed tot nu toe wel steeds mee, en maakte steeds één fout meer dan de winnaar(s), maar verklaarde dit jaar “zijn prioriteiten nu even elders te leggen”. Ik ben altijd razend benieuwd naar zijn inzending; volgende keer dan maar weer?
Maar we hadden het over Johan Nijmeyer, wat deed hij fout? In de eerste plaats een voorkennisfout: na controle 2 noteerde hij de 3, terwijl hij nog steeds op weg was naar pijl 2, en daarbij die 3 al eerder had aangedaan (er was één andere deelnemer die deze fout ook maakte). En zijn tweede fout zat helemaal aan het einde: de B in plaats van terug via de S, een valletje (instinkertje) waar vier deelnemers intrapten.

Meer fouten

De overige deelnemers maakten vijf of meer fouten, en die zullen we niet allemaal doornemen. Wel is nogal merkwaardig dat Henri Wolfs, bekend als (mede-)uitzetter van de altijd weer leuke Ster van Valkenburg, als rode lantaarn-drager optreedt: hij maakte maar liefst 18 fouten, waarvan er een aantal voor Jos en mij in eerste instantie volkomen onbegrijpelijk waren. Bij nadere beschouwing vermoed ik dat Henri de voorkennisregel (artikel 1i van het RdV-reglement) verkeerd heeft geïnterpreteerd dan wel toegepast. Het blijkt maar weer: lees altijd aandachtig het reglement! In dit geval was de regel: “Voorkennis: indien een weg niet kan of niet mag worden ingereden, dan wordt men geacht dit feit te onthouden totdat de voet van de aan de beurt zijnde pijl is bereikt.”

Van een aantal anderen had ik graag een oplossing gezien, maar om uiteenlopende redenen is dat er niet van gekomen. Voor een deel is dat corona-gerelateerd (Ad van der Werf, Wiel Coopmans), en waar ik in de vorige column Brabant schreef bedoelde ik ook Noord-Limburg, mijn excuses. Verder vond Dik Vervoort de kaart te flets (hij was niet de enige, sorry!), verklaarde John Terpstra (van de “militaire columns”) dat dit “blijkbaar toch niet zijn ding is”, en lieten de broertjes Jongman het gewoon afweten (van Jaap weet ik dat hij er wel aan was begonnen, want hij stelde er vragen over). Jammer, maar meedoen is natuurlijk niet verplicht…

En nu ga ik eens kijken of er een tweede traject te verzinnen valt. U wordt op de hoogte gehouden!