Zelden zal een rust tussen twee trajecten zo lang hebben geduurd als die tussen het eerste en tweede traject van de RdV 2020: bijna een maand! Maar het voordeel is dat U even helemaal tot rust kon komen, alvorens te beginnen aan dit tweede traject. We gaan verder waar het eerste traject eindigde, dus bij VTC 1. Dat is vlak bij het inmiddels meermalen bezochte dorp Vries, dat nu voor de verandering eens op zijn plaats kan blijven liggen! Het traject eindigt bij VTC 2, en of dat ook de finish is, dat is op dit moment nog onbekend. Als het de uitzetter lukt om nog een derde traject te vervaardigen (om nog maar te zwijgen over de eindcontroleur, die ook weer overuren heeft gemaakt), dan volgt dat traject later in deze zomer nog. In ieder geval komt er een eindklassement over alle trajecten, of dat er nu twee of drie zijn. U kunt dus weer aan de slag om Uw positie te verbeteren, dan wel (GerRIT!) te handhaven.

De intussen gebruikelijke “aanbevelingen” zijn ongewijzigd:

  • dit traject past weer keurig op één A4-tje;
  • ook dit traject bevat weer géén scherprijders;
  • er zijn géén vallen gebaseerd op voetbruggen, fietspaden, pontveren, landsgrenzen, doorgetrokken bermlijnen, Beltmanpuntjes, of ater over de weg";
  • er zijn géén dwangpijlen of opdrachten op controles;
  • er wordt gebruik gemaakt van lekker grote controleborden, zodat U de controles niet over het hoofd kunt zien.

Wel vraag ik Uw aandacht voor de afpijlingen (de rode dwarsstreepjes); deze zijn volgens eindcontroleur Jos niet optimaal zichtbaar, dus let hier goed op! Een uitvergroting op Uw beeldscherm doet overigens wonderen…

Net als de Rondes door Vriesland 2018 en 2019 worden de trajecten van de RdV 2020 verreden aan de hand van twee kaarten: (1) de wedstrijdkaart, en (2) de "werkelijkheid". Net als bij een echte rit dient U de route te construeren op de wedstrijdkaart, en vervolgens te "rijden" in de werkelijkheid. Als de gewenste route in de werkelijkheid niet te rijden is (weg niet aanwezig / verboden in te rijden / keercontrole), dan dient op de wedstrijdkaart bepaald te worden hoe dan verder moet worden gehandeld, hetgeen dan weer in de werkelijkheid moet worden uitgevoerd, etc.

Het in dit traject gehanteerde systeem is min of meer origineel; ik ben het zelden of nooit tegengekomen, en de kans bestaat dat ik het zelf ooit heb “uitgevonden”. De hoofdroute is eenvoudig (grensbenadering), maar het omrijden zal hier en daar voor hopelijk interessante problemen zorgen.

De kleuren zijn deze keer niet zo flets uitgevallen als in het eerste traject, o.a. omdat ik ben overgestapt op een ander tekenprogramma, èn op een ander bestandsformaat. Veel doet dat er nu echter niet toe, want de kleur van de wegen is in dit traject niet van belang. Een ander voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat wegverleggingen veel nauwkeuriger (en minder opvallend…) zijn aan te brengen; U bent gewaarschuwd!

En vergeet niet eerst het reglement te downloaden en aandachtig te lezen!

Veel succes, mede namens eindcontroleur Jos Bruin.