Klik hier voor de notulen van de Algemene Leden Vergadedering van 6 mei j.l.

Aad van Oosten secr.