KAARTTEKENS

Sectie Kaartlezen d.d. 1 augustus 1999, vraag van Dick Vervoort

In het verleden heb ik geleerd, dat het al dan niet om iets heen kunnen rijden op een samenkomst van wegen, te maken heeft met het feit of dat “iets” een “ding” is of niet. Als voorbeelden worden in het TRK artikel 7 gegeven de wegwijzer waar men wel, en het hoogtepijltje waar men niet omheen kan rijden. In de laatste versie van de Keistadronde werd een zendmast ten tonele gevoerd. In mijn visie is dit een “ding” en kun je er dus omheen. De uitzetter was echter van mening dat je alleen om een wegwijzer heen kunt rijden.

Wat is de bedoeling van het reglement?

Antwoord:

Reeds in 1992 is, na het verschijnen van het TRK 1992, bepaald dat het Y-teken (wegwijzer) het enige kaartteken is waar omheen gereden/geconstrueerd mag/kan worden.

De sectie Kaartlezen ziet geen redenen om dit standpunt te wijzigen.