LANDSGRENS

Sectie Kaartlezen d.d. 1 augustus 1999
 

De Topografische Dienst geeft de (lands)grens zowel in de legenda, als op de kaart op verschillende wijze weer. Enerzijds wordt de landgrens op de legenda en de kaart in de vorm van een plusteken weergegeven, anderzijds door een (al dan niet omgekeerde) T. Bij ritten komt het regelmatig voor dat de landsgrens (bewust of onbewust) op de legenda een andere was dan op de wedstrijdkaart. Met name bij ritten waar dit verschil zich (onbewust) voordoet worden hierdoor onnodig fouten gemaakt. Verder kan hierdoor onbedoeld de landsgrens worden overschreden terwijl dit niet is toegestaan.

Antwoord:

De sectie Kaartlezen vindt het belangrijk dat de rijksgrens onder geen beding wordt over schreden en heeft daarom een aanvulling op artikel 3k uitgegeven (zie jurisprudentie m.b.t.TRK 1999).

Onderstaande twee toevoegingen op het TRK 1999 zijn geldig vanaf 1 september 1999.

• Artikel 3k. van het TRK dient te worden aangevuld met de de volgende tekst (inclusief de twee kaartekens voor de landsgrens):

Beide hiernaast vermelde kaarttekens dienen als kaarttekens te worden aangemerkt, ongeacht hetgeen in de legenda is vermeld”.