ONGELIJKVLOERSE KRUISING

Sectie Kaartlezen d.d. 1 augustus 1999,
vraag van Dick Vervoort

De volgende vraag is door de uitzetter van de PIJLENRIT 1999 ingediend.
In de onlangs verreden PIJLENRIT had ik de volgende situatie verwerkt:

Omdat de kaart aangeeft dat er bij B een ongelijkvloerse kruising is, loopt de route van pijl 30 naar pijl 31 via ABC.

Tijdens het rijden van pijl 30 blijkt deze geheel op maaiveldniveau te blijven.
Na controle P te hebben aan gedaan, blijkt dat er geen viaduct is en dat de weg ABC op het zelfde niveau blijft als de pijl.

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. TRK art. 3.i zegt namelijk: “Wanneer uit kaart- tekens en/of tekst blijkt dat 2 kaartwegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide wegen geacht doorlopend te zijn, zonder aansluiting op elkaar te geven”. (Anders gezegd: de wegen lopen door; je mag niet links of rechtsaf).

Nu wordt in het PIJLENRIT-reglement bepaald, dat moet worden gekeerd, indien men een pijl onreglementair dreigt te gaan berijden. Door een afwijking ten opzichte van de kaart in het verticale vlak, dreigt men de pijl daad werkelijk te kruisen op gelijk niveau.Dat is op basis van het PIJLENRIT-reglement niet toegestaan. Er moet dus worden gekeerd, zodat controle P nogmaals moet worden aangedaan.

Omdat (te) veel deelnemers dit fout deden, zou ik graag willen weten, of ik hier op een originele wijze gebruik heb gemaakt van het PIJLENRIT-reglement, of dat hier sprake is van een “uitzetterlijke” dwaling.

Antwoord:

Artikel 5.j van het TRK zegt: “Indien kaartsituatie en terreinsituatie in het horizontale vlak wel overeenkomen, doch in het verticale vlak niet, dan is er sprake van een op de kaart voorkomende situatie”.

Dit artikel beschrijft exact de situatie zoals deze zich tijdens de PIJLENRIT voordeed en men dient dus aan te nemen dat de werkelijke situatie met de kaartsituatie overeenkomt.

De kaart geeft aan dat, als gevolg van het viaduct -teken, de 2 wegen zich op ongelijk niveau kruisen. Kaartleestechnisch kruisen de wegen elkaar dus NIET.

Er hoeft niet te worden gekeerd en de controle P hoeft maar 1 keer te worden aangedaan.