DOODLOPENDE KAARTWEGEN

Sectie Kaartlezen d.d. 1 augustus 1999
 

Artikel 5 van het TRK dient te worden aangevuld met punt m:

"Indien om welke reden dan ook een op de kaart doodlopendeweg in doodlopende richting wordt bereden, dient deze doodlopende kaartweg te worden gevolgd."