VOORKENNIS

Sectie kaartlezen  16-02-2005,
vraag van ASC Baronierijders


Route a-b-c-d-e-f-g.
Op b-c contr. 10; opnemen bij c via h-d-e-k-m-c.
Bij e neerwaartse pijl; nu via e-f-n-k-m naar c.
Op k-m contr 11; c niet bereikbaar; opnemen bij d via k-e-d-c-b-h-d.
Bij e (vanuit k) dwangpijl naar f.
Nu via e-f- lusje n -f-e-d-c-b-h naar d.
Op f-e contr. 12; d niet bereikbaar.

Vraag:

Wat is nu het punt van opnemen,  e  of  f ?

Mening 1:
Opnemen bij f en route vervolgen f-g.
De dwangpijl die de eerste keer van de omrijroute afdwong zit nog in de voorkennis,
ook al dwingt deze de tweede keer niet van de route af.
Controlevolgorde; 10 - 11 - A – 12
 

Mening 2:
Opnemen bij e via n-k-e.
De route e-f valt samen met de richting van de dwangpijl.
In TRK 2 art. 2i wordt bepaald dat een met de rijrichting meewijzende dwangpijl dient te worden genegeerd.
Controlevolgorde; 10 - 11 - A - 12 - A

Welke mening is juist ?

Antwoord:

Mening 2 is juist.

Motivatie:

Tijdens de herconstructie constateren we dat er, volgens art. 2.b., bij e naar links gegaan moet worden.
De vraag is nu hebben we voorkennis van het feit dat we naar links moeten gaan of van het feit dat e-d niet berijdbaar is (vanuit k).
TRK Art. 9.c. zegt: “Indien een weg niet berijdbaar blijkt te zijn en men gaat hercon­strue­ren dan wordt men geacht het niet berijdbaar zijn van die weg te onthouden totdat men de geconstrueerde route vanaf het opnamepunt heeft bereden.” Omdat e-d nog wel berijdbaar is (vanuit f-e) blijft punt e het eerstvolgende samenkomst van wegen. En dient de route daar opgehaald te worden. Dat kan door via k naar e te rijden van het feit dat we op dat punt naar links gepijld worden hebben we geen voorkennis.

Anders is het in de volgende situatie:

Door de opdracht op Rc A (1L) hebben we voorkennis dat punt e niet meer bereikbaar en is de eerstvolgende samenkomst van wegen punt f.