voorkennis verloop van een weg

sectie kaartlezen april 2007 

 vraag van H. van Lente 
 

Vraag:
Hoofdroute: a-g-h-i , bij a weggepijld.
Ophalen bij g via: a-b-c-d-e-f-e-d-c-b-a-g.
b-c niet aanwezig, dus bij b gedwongen de niet op de kaart voorkomende weg op en bij d weer op een op de kaart voorkomende weg.
Mag ik nu weg e-d-c-b weer in herconstructie opnemen (d-e-f-d-c-b-a-g) ?
 
Zie art 9d TRK " d. Indien men tijdens het rijden van een herconstructie geconstateerd heeft dat het verloop van een weg, tussen het 'begin' en het 'eind', niet overeenkomstig de kaartsituatie is, maar deze weg mag vanwege de bepalingen omtrent van de kaart afwijkende situatie bereden worden, dan mag men de betreffende kaartweg wederom gebruiken. "
 
Antwoord:
Nadat je bij b de niet op de kaart voorkomende weg opgereden bent moet je bij d een nieuwe herconstructie bepalen via: d-c-b-a-g, blijkt d-c niet aanwezig te zijn dan heb je daar voorkennis van en moet je de route bij g ophalen via: d-e-h-i-j-k-g. Zie ook antwoord op vraag: “Voorkennis 22-2-1999”.
 
Artikel 9.d TRK is hier niet van toepassing, deze geldt alleen indien men de kaartweg opnieuw in dezelfde richting zou willen opnemen in de herconstructie.
 
Indien je bij d doorgepijld zou zijn richting e (geen voorkennis over afwezig zijn d-c) dan zou je via e-f-d-c-b-a de route bij g moeten vervolgen (TRK art 9.e.)