Einde weg situatie

sectie kaartlezen augustus 2010 

 vraag van H. van Lente 
 

 

Vraag:
Hoofdroute is A-B-C
Bij A keercontrole 1, opnemen bij B, via D
Bij D wordt je doorgepijld richting E, nu opnemen bij B via E-F-D
Bij E in een “Eindeweg situatie” verlegt naar E’, nu naar B via E’-E-D. E-D niet aanwezig. Nu via E en F naar D.
Bij D een keercontrole 2, nu opnemen bij C
Vraag is nu mag je direct weer naar E rijden, terwijl je weet dat de eindeweg situatie is verlegd, of met deze voorkennis moet je naar C, via F-E-E’-C?
Situatie kwam voor in de Cannenburghrit 2009, mening uitzetter en een aantal anderen was, dat je direct weer naar E mag.
Ik ging via D-F-E-E’, verwijzende naar een oude bijlage bij het toenmalige nieuwe TRK van 1997, waar een vergelijkbare situatie werd aangegeven.
Onderbouwing in de bijlage is, dat in het TRK wel iets gezegd wordt over verleggingen aan het begin van een weg en over verleggingen tussen het begin en einde van een weg.
Over “Eindeweg” wordt niet wat gezegd, ergo mag niet met voorkennis weer worden gebruikt.

 
Antwoord:

Komende uit D is bij E’’ geen sprake van een verlegde wegaansluiting maar van een kaartweg die overgaat in een niet kaartweg E’’-E’ (zie art 10.a.6), ook al is dit binnen’X’ meter. De voorkennis van het niet kunnen rijden van de kaartweg E’’-E blijf behouden tot het opname punt is bereikt (art 9.c). Na Routecontrole 2 is de herconstructie derhalve: D-F-E-C.