Wegaansluitingen

sectie kaartlezen november 2010 

 vraag van Ad van der Werf 

 

Vraag:

Hierbij een vraag over de momenteel populaire variant op de spoorwegovergangen.

Volgens mij kan ik bij f, g, i, j, k en l de  pijl op rijden en bij h niet.

Zou U me kunnen zeggen waar jullie menen dat er sprake is van een wegaansluiting .

.

Antwoord:

Er is alleen een doorgang bij f,g en i.
 
Toelichting:
Er is geen artikel in het TRK of URK die hier expliciet een uitspraak over doet. Wel is er artikel TRK 7.h, die illustreert wanneer kaartwegen een spoorweg kruisen. Hiernaar wordt in de praktijk vaak verwezen als bij parallelwegen een van de kaartwegen bedekt is met een lijnstuk, waardoor de eventuele openingen in de middenberm niet meer zichtbaar zijn.
 
De commissie volgt deze consensus grotendeels, maar wil daarbij een kanttekening maken. Bij artikel 7.h wordt aangegeven wanneer een spoorweg overgestoken kan worden, bijvoorbeeld bij een onderbreking van de dijktekens (7.h.c) of het schijnbaar naar binnenbuigen (7.h.j) van een der parallelwegen. De kaart geeft hier aanwijzingen waar een oversteek mogelijk is. Bij de tekening van de vragensteller is er geen sprake van een 'oversteek': de kaartwegen liggen direct naast elkaar. Met dit in gedachten is de commissie van oordeel dat het niet voor de hand ligt om een onderbreking aan te nemen bij het enkele gegeven van het onderbreken (j) of ophouden (k) van een dijk, of het eindigen van een parallelweg (l).
 
Het is in werkelijkheid echter wel gebruikelijk dat er onderbrekingen zijn bij zijwegen, en dat moet dan ook worden aangenomen. In lijn met artikel 7.h maakt het daarbij niet uit of de zijweg aansluit op de kaartweg met het lijnstuk of juist die zonder het lijnstuk. Ook maakt het niet uit of de parallelsituatie zich aan beide kanten van de zijweg voordoet (i) of aan één kant (g), en ook niet of de zijweg 'haaks' (i) of 'schuin' (g) aansluit.
 
Overigens geldt dit alleen bij kaarten waarbij lijnstukken dezelfde kleur hebben als bermlijnen. Als dat niet zo is (bijvoorbeeld rode pijlen en zwarte bermlijnen) zijn de bermlijnen natuurlijk leidend.