Van de kaart afwijkende situaties

Sectie Kaaartlezen april 2012

Naar aanleiding van een vraag over de begrippen 'X' en 'Y' die gebruikt worden in artikel 10. Van de kaart afwijkende situaties TRK deel 2 heeft de Reglementscommissie besloten de onderstaande verduidelijkingen aan het genoemde artikel toe te voegen.

10. VAN DE KAART AFWIJKENDE SITUATIES

10. a. 5. Van een veranderde wegaansluiting is alleen sprake aan het ˜begin' van een weg
10. b. Veranderde wegaansluitingen

Geconstrueerde route is a,b,c,d

van de kaart afw1.png 


Indien bij b geen weg naar rechts is of een hek en/of paaltjes de weg afsluiten, dan mag de veranderde wegsituatie b-e-c bereden worden als deze route maximaal 'X' rijmeters bedraagt ('X' rijmeters volgens het Bijzonder Reglement).

De route voortzetten bij c in de richting van d.

Indien b-e-c  meer dan 'X' rijmeters bedraagt, dan moet een (nieuwe) herconstructie worden gemaakt conform artikel 8.

10.VAN DE KAART AFWIJKENDE SITUATIES

10. a. 3. 'doorsteekje'
10. c. 2. Niet op de kaart voorkomende wegen

Geconstrueerde route is a,b,c,d 

van de kaart afw2.png

Indien bij a geen weg rechtdoor is of een hek en/of paaltjes de weg afsluiten, gedwongen de niet kaartweg a-e berijden.

Indien de afstand van het 'doorsteekje' e-b maximaal 'Y' rijmeters bedraagt (afstand volgens Bijzonder Reglement), dan e-b berijden en de route bij b voortzetten in de richting van c.

Indien e-b meer dan 'Y' rijmeters bedraagt dan doorrijden om via een kaartweg f-c de route bij c voort te zetten in de richting van d.

Indien men bij a door een ritpijl of opdracht gedwongen wordt de niet kaartweg a-e op te rijden, dan moet gehandeld worden conform artikel 10.c.1.. Doorsteekjes mogen daarbij niet gebruikt worden. In dit geval dus doorrijden om via de kaartweg f-c de route bij c voort te zetten in de richting van d.