Tegengesteld raken/rijden

sectie kaartlezen november 2010 

 vraag van Ad van der Werf 

 

Vraag:

Wat is jullie mening over bijgaande tekening(en)

De route is in beide gevallen abc.

Is hier sprake van :

a. Tegengesteld raken.

b. Tegengesteld rijden.

Antwoord:

Volgens de artikelen 4.e en 4.f van het TRK2 is het duidelijk dat in beide gevallen van a naar c via b gereden mag worden.

"Kruisen of raken van een kaartweg wordt niet beschouwd als het gebruiken van die kaartweg".