Vraag:
In de praktijk komt het voor dat uitzetters kleine puntjes op een samenkomst van wegen zetten. Het gevolg is dat er conform de legenda sprake is van een (mini) rotonde.
Aangekomen bij de wegsituatie blijkt er geen (mini) rotonde of mogelijkheid te zijn om omheen te rijden.
Hoe te handelen in deze situatie?
Antwoord:
Het voorbeeld in artikel ”7.f. Voorbeeld kaarttekens” is hier niet op van toepassing.
Dit geldt uitsluitend voor een wegwijzer.
De Reglementscommissie ziet geen reden om artikel 7.f. uit te breiden met weer een voorbeeld.
In het bovenstaande geval dient de uitzetter voor het bereiken van het ‘puntje’ de deelnemers op te vangen middels een routecontrole met een keeropdracht.
 
Vraag:
De legenda van de allernieuwste topografische stafkaarten wijken duidelijk af van de voorgaande legenda.
Moet het TRK voor een aantal aspecten (bv artikel 7.g.) hierop aangepast worden?
Antwoord:
Wat valt al zo op:
  • het fietssymbool is verdwenen en vervangen door een bruine ‘weg’.
  • Vbr is verdwenen, is al eerder gebeurd.
  • weg in ontwerp is van gestippelde lijn naar ononderbroken lijn omgezet.
  • de wegen zijn gesplitst in Wegen, Hoofdweg, Regionale weg en Lokale wegen.
De Reglementscommissie zal zich de komende tijd buigen over deze materie en onderzoeken wat dit voor gevolgen heeft voor het TRK.
Uitzetters dienen er wel voor te zorgen dat de deelnemers bij een rit de juiste kaartlegenda krijgen. Een toelichting bij afwijkingen is wenselijk.
 
02 februari 2018