Vraag
 
Hoe te handelen bij een puntje op samenkomst van wegen op de kaart waar in werkelijkheid geen sprake is van een paaltje, grasdriehoek, o.i.d.
De uitspraak van de reglementscommissie zegt dat wordt verwacht dat de uitzetter een opvanger plaatst voordat het puntje wordt bereikt. 
Maar wat als de uitzetter geen opvanger plaatst.? Hoe wordt de deelnemer dan geacht te handelen.?
Deze situatie deed zich voor in de Finalerit 2019.
 
Antwoord 
 
De uitzetter van de Finalerit stuurde een foto van de situatie en gaf aan dat hij de situatie op de kaart had voorzien van een cirkel. 
De Reglementscommissie is van mening dat artikel 3m TRK-1 hier van toepassing is. 
 
Artikel 3m van TRK-1:
Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, ellips of iets dergelijks dan
dient te worden aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie
overeenkomt. Men mag vanaf het punt van binnenrijden van de cirkel tot het geplande
punt van verlaten van de cirkel een vrije route rijden. Deze situatie kan nooit aanleiding
geven tot een herconstructie.