Artikel 8   Oriënteringspunten  1996 t/m 1999

(herziening uitspraak 1996 t/m 1999, De Wijk en Aalburg)

I.v.m. met het verschijnen van het WPR 2012, waarin de woonplaats De Wijk en de woonplaats Aalburg niet meer voorkomen, is De Wijk en Aalburg vervangen door De Koog aan de Zaan.

De uitspraak is inhoudelijk niet gewijzigd.

Vraag

Hoe dient in onderstaande situatie gehandeld te worden met de volgende opdrachten:

6. voor twee plaatsnamen rechts

7. Ri Koog aan de Zaan

8. voor WW rechts

NB: het betreft een door de uitzetter geplaatst richtingsbord!

Antwoord

Opdracht 6 is uitvoerbaar, want in de tekst op het richtingsbord zijn twee plaatsnamen terug te vinden: De Koog en Koog aan de Zaan. Dat de oriënteringspunten elkaar hierbij gedeeltelijk “overlappen” is geen probleem (zie art. 8c).

Opdracht 7 en 8 zijn niet uitvoerbaar. Om het richtingsbord als WW te kunnen aanmerken dienen er volgens art. 8g uitsluitend plaatsnamen uit het NRF Woonplaatsenregister op voor te komen, en wel OF één plaatsnaam, OF twee of meer afzonderlijke, elkaar niet overlappende plaatsnamen.

In bovenstaande situatie is dus geen sprake van een WW. Om die reden is het ook niet mogelijk een Ri-opdracht op grond van dit richtingsbord uit te voeren (kan alleen op grond van een P of WW, zie art. 11b).