Ter inleiding

De vertrouwde ANWB WW’s en P’s verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld.
Op 1 april 2013 is de historische rol van de ANWB in de Nederlandse bewegwijzering na bijna 125 jaar overgenomen door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).

1. Die blauwe borden zijn toch van de ANWB?

Nee. De ANWB is niet langer verantwoordelijk voor de bewegwijzering in Nederland. Die taken heeft de bond overgedragen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), die op
1 januari 2015 conform de nieuwe wet van start is gegaan.

2. En die rood-witte fietsborden en paddenstoelen dan?

Ook die worden beheerd door de NBd.

3. Over de NBd.

Op 1 april 2013 is de Nationale Bewegwijzeringsdienst in oprichting van start gegaan. De NBd i.o. zorgt voor een samenhangend en eenduidig systeem van bewegwijzering op het hele wegennet in Nederland. Daarnaast zorgt de NBd voor het beheer en onderhoud van de database waarin alle bestaande of nieuw te plaatsen borden zijn opgenomen en wordt bijgehouden of een bord aan vervanging toe is. Uiteindelijk moet alle bewegwijzering in Nederland er hetzelfde uitzien.
Om misverstanden te voorkomen is artikel 7. Afkortingen van het BRR en DRR nu uitgebreid met NBd-richtingbord en NBd-verkeerspaddenstoel.
Wij gaan ervan uit dat uitzetters geen vallen baseren op richtingborden en verkeerspaddenstoelen waarvan het onduidelijk is door wie die geplaatst zijn!
Het gaat dus om officiële borden en aan wat voor een soort paal die bevestigd zijn is van geen belang.
 

7. AFKORTINGEN

In een routeopdracht zijn uitsluitend de volgende afkortingen toegestaan:
WW - ANWB-richtingbord of NBd-richtingbord of kennelijk door de uitzetter geplaatst richtingbord, geen P of voorrichtingbord zijnde, dat verwijst naar tenminste één plaats in Nederland
P     - ANWB-verkeerspaddenstoel of NBd-verkeerspaddenstoel, die verwijst naar tenminste één plaats in Nederland
 
Reglementscommissie 18 april 2017