Vraag 

 
34. eenrichtingsweg rechts
 
      Uitvoeren via weg A of weg B?
 
37. viersprong rechts
 
      Uitvoeren via weg A of weg B?
 
Kortom: wat is de invloed van een onderbord met uitsluitend de afbeelding van een auto onder een willekeurig verkeersbord op de berijdbaarheid dan wel het karakter van een gelegenheid?
 
 

Antwoord 

 
Een gelegenheid moet kunnen en mogen worden bereden door personenauto’s EN motoren. 
 
In het eerste voorbeeld (routeopdracht 34) is het voor motoren geen eenrichtingsweg, dus reglementair geen eenrichtingsweg, maar wel een reglementaire gelegenheid.
 
In het tweede voorbeeld (routeopdracht 37) is de gelegenheid links voor personenauto’s een doodlopende gelegenheid. 
Voor motoren niet, dus geen reglementaire gelegenheid voor personenauto’s EN  motoren. 
 
 
Zowel routeopdracht 34 als routeopdracht 37 uitvoeren via weg B.