Vraag 2
Mag de opdracht  66. na groene en blauwe vlag rechts, worden uitgevoerd na een groene vlag en een blauwe vlag of dient ‘groene’ altijd gelezen te worden als een zelfstandig naamwoord.
Antwoord vraag 2
De opdracht is zowel na een ‘aanhanger van een politieke groepering’ als na een groene vlag en een blauwe vlag uitvoerbaar.
Afhankelijk van welk oriënteringspunt het eerst bereikt wordt.
 
Nieuwe vraag.
Bij de Reglementscommissie Routebeschrijving is in juli 2019 de vraag binnengekomen om de bovenstaande uitspraak d.d. februari 2013 opnieuw te bekijken.
In de praktijk blijkt dat uitzetters verschillende uitleggen geven aan deze uitspraak en dat er discussie kan ontstaan over al dan niet toegestane weglatingen en wat daarvan het effect is op de betekenis van de routeopdracht.
Dit probleem kan door een beperking in het opstellen van routeopdrachten opgelost worden. 
Deze beperking houdt in dat elk oriënteringspunt volledig benoemd dient te worden.
 
De Reglementscommissie is van mening dat door het beperken van mogelijkheden die de Nederlandse taal biedt geen foutief gestelde routeopdrachten hoeven te ontstaan, maar dat in dit geval het volledig benoemen eenduidigheid biedt.
 
DRR Artikel 8 wordt gewijzigd;
8 a. Oriënteringspunten zijn vaste objecten en dienen volledig te worden benoemd, zoals bijvoorbeeld:
 
10. na twee bomen en drie bomen R, uitvoerbaar na 2 bomen en daarna 3 bomen (oriënteringspunten volledig benoemd).
 
10. na twee en drie bomen R, uitsluitend uitvoerbaar na een ‘2’ en drie bomen. 
 
Hiermee komen de uitspraken van februari 2013 en februari 2014 te vervallen.