Vraag 

Welke van de volgende opdrachten is juist of zijn beide opdrachten niet reglementair correct en mogen ze niet gegeven worden?
 
34. links (rechts) weg (viersprong) Ri Ede  of
35. weg (viersprong) links (rechts) Ri Ede
 

Antwoord 

 
De basisrouteopdracht is Ri Ede.
In het DRR wordt de mogelijkheid geboden om de basisrouteopdracht te preciseren en is geregeld op welke wijze dat (bindend) moet geschieden.
Bijvoorbeeld:
22. Ri Ede
22. R/L Ri Ede
22. R WW Ri Ede (en niet WW R Ri Ede)
 
In februari 2000 is de routeopdracht 23. weg Ri Ede toegestaan, waarbij is aangegeven dat het feitelijk een specificering is van de routeopdracht ‘Ri Ede’, namelijk dat dat via een weg moet gebeuren.
 
Deze stappen volgend is routeopdracht 35. weg (viersprong) links (rechts) Ri Ede de juiste routeopdracht.
Routeopdracht 34. links (rechts) weg (viersprong) Ri Ede is niet toegestaan.