CONTROLES

Sectie kaartlezen  d.d. 10-04-1998,  Vraag van AC FASNA

Vraag (ingekort):

Wat is bij een routecontrole bestaande uit een oranje vlag met daarbij een bordje de controle: de vlag of het bordje (dit in verband met het aandoen van de controle uit 1 of 2 richtingen)?

Antwoord:

In artikel 3b (2e alinea) van het ATRR staat vermeld:

Kennelijk achterwaarts geplaatste controles mogen niet worden aangedaan.

De plaatsing van controles mag nimmer aanleiding tot twijfel zijn.

Dit artikel is niet alleen van toepassing op controles bestaande uit een oranje bord, maar ook op controles bestaande uit een oranje vlag, waaraan of waarbij een bord met een letter of getal.

De stand van het bordje is daarbij bepalend voor het al dan niet aandoen van de betreffende controle.

De organisatie dient er dus voor te zorgen dat het bordje (nagenoeg) loodrecht op de weg staat voor het aandoen vanuit 1 richting of evenwijdig met de weg voor het aandoen vanuit beide richtingen.