OPDRACHTEN OP CONTROLES 

Sectie kaartlezen  d.d. 10-04-1998, vraag betreffende het uitvoeren van opdrachten

Al geruime tijd staat er nog een aantal vragen open over hoe gehandeld dient te worden na het uitvoeren van een opdracht. De Sectie Kaartlezen heeft zich geruime tijd over deze problematiek gebogen en is tot de volgende uitspraak gekomen:

Als bij een controle een opdracht wordt gegeven dient deze met voorrang te worden uitgevoerd.
Indien de opdracht wordt gegeven tijdens het rijden van de geconstrueerde route dient, na het uitvoeren van de opdracht, de oorspronkelijk geconstrueerde route te worden opgenomen op de eerst mogelijke samenkomst van wegen voorbij de plaats waar de opdracht is gegeven
(uitgangspunt hierbij is dat de oorspronkelijk geconstrueerde route op de plaats waar de opdracht wordt gegeven wordt onderbroken, en dit staat los van de vraag of het uitvoeren van de opdracht al dan niet samenvalt met het rijden van de oorspronkelijk geconstrueerde route).
Indien de opdracht wordt gegeven tijdens het rijden van een herconstructie dient, na het uitvoeren van de opdracht, de oorspronkelijk geconstrueerde route te worden opgenomen op de eerst mogelijke samenkomst van wegen voorbij de oorspronkelijke onderbreking.

Hierna volgen enkele voorbeelden (gestippelde wegen zijn niet-kaartwegen):


Route is ACDE.
Bij controle X opdracht 1R.
Opdracht uitvoeren door bij C rechtsaf richting D te gaan.
Daarna opnemen bij C in de richting D via DHGC.
 


Route is ACDE.
Bij controle X opdracht 1L.
Opdracht uitvoeren door bij C linksaf richting B te gaan.
Daarna opnemen bij C in de richting D via BFGC.
 


Route is ACGF.
Bij controle X opdracht 1L.
Opdracht uitvoeren door bij C linksaf richting B te gaan.
Daarna opnemen bij C in de richting G via BFGHDC.
 

  

Route is ABJHGFE.

Bij controle X opdracht EL.
Opdracht uitvoeren door bij A rechtdoor niet-kaartweg te gaan berijden en bij G einde weg linksaf te gaan richting F.
Opnemen bij J in de richting H via FLMNKJ.

Route is ABDJHGFE.

Bij controle X opdracht 2R.
Opdracht uitvoeren door bij A rechtdoor
niet-kaartweg te gaan berijden (AB is 1e weg rechts) en bij C rechtsaf richting D
(CD is 2e weg rechts).
Bij D wordt kaartweg bereikt.
Opnemen bij J in de richting H via DJ.


 

 

Route is ABCEGHECLM.

Bij controle X opdracht HKR.
Opdracht uitvoeren door bij contr. X te keren en bij C rechtsaf richting L te gaan.
Daarna opnemen bij C in de richting L via LKBC.
 

Route is ABCEFGHECDLM.

Bij controle X opdracht HKR, 1R.
Opdracht uitvoeren door bij contr. X te keren, bij C rechtsaf richting D en bij D rechtsaf niet-kaartweg op.
Bij F wordt kaartweg bereikt, opnemen bij E in de richting F via FGHE en route vervolgen EFGHE.
Bij controle Y opdracht HKR, 1R.
Opdracht uitvoeren door bij contr. Y te keren, bij E rechtsaf richting F en bij F rechtsaf niet-kaartweg op.
Bij D wordt kaartweg bereikt, opnemen bij C in de richting D via LKBC.

Hierna volgen 2 voorbeelden waarbij de opdracht zowel tijdens het rijden van de geconstrueerde route als tijdens het rijden van een herconstructie wordt gegeven:


Route is ABEFG.

Voorbij A controle X met de opdracht HKR.
Opdracht uitvoeren door te keren en bij A de niet-kaartweg te gaan berijden naar D.
Punt van opname is B in de richting E via DEBCB.
Voorbij E controle Y met de opdracht HKR.
Opdracht uitvoeren door te keren en bij E rechtsaf richting F te gaan.
De route is nu niet meer bij B op te nemen en het punt van opname wordt nu E in de richting F via FKHE. 
 

 

 

Route is ABCDEFG.

Voorbij A controle X met de opdracht 1R.
Opdracht uitvoeren door bij B niet kaartweg te gaan berijden naar D.
Bij D naar rechts gepijld in de richting E.
Nu kan het punt van opname worden bepaald en dat is C in de richting D via DENKEDCHC.
Voorbij D de controle Y met de opdracht 1R (tijdens herconstructie).
Opdracht uitvoeren door bij E rechtsaf te slaan in de richting F.
Punt van opname is nog steeds C in de richting D, nu via FPNEDCHC.
Deze route is te rijden (controle Y staat alleen vanuit zuidelijke richting) en vanaf C wordt de geconstrueerde route gereden.
Voorbij D de controle Y met de opdracht 1R (tijdens rijden oorspronkelijk geconstrueerde route).
Opdracht uitvoeren door bij E rechtsaf te slaan in de richting F.
Punt van opname is nu E in de richting F via FPNE.
 

De volgende 2 situaties illustreren het verschil tussen een opdracht en een ritpijl

 
 


 

 

Route is ACDE.

Bij controle X opdracht 1L
Opdracht uitvoeren door bij C linksaf richting B te gaan.
Daarna opnemen bij C in de richting D via BFGC.
(de route wordt bij de controle onderbroken).
 

Route is ACDE.

Bij C gedwongen linksaf door rit-pijl
Opnemen bij D in de richting E via BFGHD
(bij een ritpijl wordt de opdracht ter plaatse uitgevoerd, hetgeen betekent dat de route tot aan de samenkomst van wegen (C) wordt gereden en daar pas wordt onderbroken).