VERLEGDE WEGSITUATIES

Sectie kaartlezen  31-03-2003, vraag van H. Jongman

Van Jaap Jongman ontvingen we een aantal situatieschetsen met daarbij de vraag of hier al dan niet sprake is van een verlegde wegsituaties. De Sectie Kaartlezen heeft zich over deze vraag gebogen en is tot de conclusie gekomen dat het huidige TRK onvoldoende aanknopingspunten biedt om deze vraag goed te kunnen beantwoorden.

De Sectie heeft daarom besloten om ingaande 1 april 2003 artikel 10.b van het TRK  als volgt te wijzigen (het cursief gedrukte gedeelte is toegevoegd):

Veranderde wegaansluitingen

“Veranderde wegaansluitingen mogen niet worden bereden, behal­ve indien de 'kaart'-situatie voor of op de eerstvolgende samenkomst van wegen kan worden bereikt via een route met een lengte van maximaal 'X' rijmeters. De 'kaart'-situatie dient men zoveel mogelijk in de geplande richting te berijden. Keren is hierbij niet toegestaan”.

De volgende antwoorden zijn gebaseerd op dit gewijzigde artikel.

Onderstaande situaties zijn geheel overzichtelijk en de kaartweg is in alle gevallen te bereiken binnen ‘X’ rijmeters.

Situatie 1: Route ABCD

Situatie 2: Route ABCDE

Situatie 3: Route ABCD

Situatie 4: Route ABC

De nieuwe vervangende aansluiting is aangegeven met een stippellijn.

In situatie 1 en 3 is BEC de nieuwe aansluiting en mag als zodanig worden gebruikt

In situatie 2 mag BFD niet als een nieuwe aansluiting worden aangemerkt.

Dit geldt ook voor BDC in situatie 4.

In beide gevallen mondt de nieuwe aansluiting niet uit, voor of op de eerstvolgende samenkomst van wegen.