OPNAMEPUNT

Sectie kaartlezen  31-03-2003, vraag van H. Jongman

zie ook uitspraak d.d. 01-10-2003

Route (grensbenadering) is ABCDEFGHJK.

Bij B rechtdoor gepijld en via niet-kaartweg naar G. Route opnemen bij C in de richting D.

Voorbij G de controle X (alleen zichtbaar vanuit de richting G) met de opdracht HKL. Opdracht uitvoeren en bij B wordt kaartweg bereikt.

Mening 1: Door de opdracht HK bij controle X is punt C niet meer bereikbaar (en D, E en F ook niet) en dient de route bij H te worden opgenomen.

 

Dus via BCFG naar H (controle Y fout).

Mening 2: De opdracht dient eerst volledig te worden uitgevoerd (keren en linksaf naar B) en daarna dient het punt van opname te worden bepaald. Dus bij C opnemen (is nog steeds bereikbaar) en route vervolgen langs DEF (controle Y goed). Welke mening is juist?

 

Antwoord:

Mening 2 is juist.

 

Zie artikel 1c:

Opdrachten op of bij een routecontrole dienen met voorrang op de route- c.q. herconstructieopdracht waarmee men bezig is te worden uitgevoerd.

 

Een ander voorbeeld:

Grensbenaderingsroute is ABCDFGHKFDCL

Bij D is de weg afgesloten en de doodlopende kaartweg volgen, bij E naar links gepijld en bij G wordt kaartweg bereikt.

Mening 3: Doordat de route bij D is afgesloten wordt het opnamepunt C in de richting L. Dus vanaf G de kortste route GFD naar C.

Mening 4: Vanaf D eerst gedwongen handelingen uitvoeren en pas bij G bepalen hoe verder te handelen. Dat betekent de route opnemen bij F in de richting G via GHK.

Welke mening is juist?

Antwoord:

Mening 4 is juist.

 

In zijn algemeenheid geldt, dat “gedwongen” handelingen (zoals het uitvoeren van opdrachten bij controles, het volgen van ritpijlen en het volgen vanniet-kaartwegen) eerst volledig moeten worden uitgevoerd en dat pas daarna een (eventueel) nieuw opnamepunt dient te worden bepaald en een nieuwe (her)constructie dient te worden gemaakt.