VOETBRUGGEN

Sectie kaartlezen  01-10-2003, vraag van H. Beltman

In een rit stond bij een brugteken de tekst "Indoornikse voetbrug". Mag de weg over deze brug bereden worden?

Mening 1 (van de uitzetter): de tekst geeft een beschrijving van de brug, net als de tekst "Vbr", de brug moet dus worden gezien als voetbrug en mag dus niet bereden worden.

 

Mening 2: Een brug op de kaart kan alleen worden gezien als voetbrug indien het brugteken wordt begeleid door de tekst "Vbr", die dan als symbool uit de legenda moet worden gezien en niet als beschrijvende tekst. De brug mag in dit geval dus gewoon bereden worden.

 

Daarop voortbordurend: bij welke van de volgende begeleidende teksten mag een brug dan bereden worden:

 

Optie 1: Vbr
Optie 2: vbr
Optie 3: "Vbr"
Optie 4: Indoornikse Vbr
Optie 5: VVbr
Optie 6: Vbrug
Optie 7: Voetbrug
Optie 8: Voet brug
Optie 9: Indoornikse voetbrug
Optie 10: Platvoetbrug
Optie 11: Fietsbrug
Optie 12: Fietspad
Optie 13: Brug verboden voor motorvoertuigen
Optie 14: Brug verboden voor kaartleesequipes
Optie 15: Brug die de landsgrens overschrijdt
Optie 16: Geen brug

 

Antwoord:

 

Mening 2 is juist, derhalve is alleen optie 1 een voetbrug in de zin van TRK artikel 3.k.

Motivatie:

 

TRK artikel 3.k zegt: “voetbruggen (Vbr) mogen niet in de route worden opgenomen”.

 

Weliswaar zou uit de letterlijke interpretatie van het TRK zowel “voetbrug” als “Vbr” niet in de route mogen worden opgenomen, maar de strekking van de bepaling is dat een voetbrug die door de Topografische Dienst als Vbr op de kaart wordt gezet niet in de route mag worden opgenomen. Alleen Vbr geeft dan ook een "rijverbod".

 

De reglementscommissie is van mening dat uitzetters dit soort “quasie puzzelritvallen” niet moeten gebruiken in een kaartleesrit Voor dergelijke (tekst)vallen kent de rittensport andere soorten ritten.