VERPLICHTE RIJRICHTING

(Blauw verkeersbord met witte pijlen)

Sectie kaartlezen  d.d. 11-04-2002,  vraag van J. Jongman

 

Vraag

Hoe interpreteren wij het blauwe verkeersbord met witte pijlen tijdens de geconstrueerde route en de  herconstructie?

Antwoord

Het verkeersbord geeft aan welke wegen, vanuit de rijrichting gezien, mogen worden ingereden. Impliciet betekent dit dat alle overige op de situatie uitmondende wegen, vanuit die rijrichting gezien, niet mogen worden ingereden.
 

Het zegt niets over het inrijden van de wegen vanuit een andere richting.
 

Als de geconstrueerde route samenvalt met één van de toegestane wegen, kan de opdracht zonder meer worden uitgevoerd.
 

Als de geconstrueerde route, ten gevolge van het verkeersbord niet mag worden ingereden, dient een herconstructie te worden gemaakt, waarbij een keuze moet worden gemaakt uit één van de toegestane wegen, met in achtneming van de voor de herconstructie geldende regels.
 

Voorbeeld

Route is ABCD.
Weg BC niet toegestaan
Opnemen bij C in de richting D via BGHC.

Route is ABCD.
Bij B is het inrijden van de  weg BC niet toegestaan.
Opnemen bij C in de richting D via BEBC.