Uitspraak ReglementsCommissie 16-12-2013

 

Vraag m.b.t. “knikjes naar binnen”

Waar zijn de onderstaande opdrachten uitvoerbaar?

10. 1e weg L

20. 1e weg R

30. voor RC R

 

Antwoord

Opdracht 10. 1e weg L

- dient in schets 1, 2 en 3 uitgevoerd te worden via d

Uit artikel 8k. blijkt duidelijk dat je bij de opdracht bv. ‘2e weg links/rechts’ uitsluitend wegen aan je linker-/rechterhand mag tellen.

 

Opdracht 20. 1e weg R

- dient in schets 1, 2 en 3 uitgevoerd te worden via a

 

Opdracht 30. voor RC R

- dient in schets 1, 2 en 3 als laatste mogelijkheid te worden uitgevoerd via c

Vanaf de pijl naar b is nimmer een reglementaire richtingsverandering en dient als meest rechtdoor te worden beschouwd.

Bv. de opdracht ‘tweede weg rechts’ is dus via c.